Zápis do 1. třídy šk. roku 2023/2024

 

Proběhl v pondělí 3. dubna 2023 

Budoucí třídní učitelka 1. A: Mgr. Taťána Krčálová 

Od 15:00 do 18:00 hodin 

Budova školy: Palackého třída 47, 537 01 Chrudim.

 

Rádi Vám rezervujeme čas objednání, stačí zavolat 603 975 885 (v rozmezí 7:15 - 15 hod.) nebo napsat na e-mail: sekretariat@zakladniskola.chrudim.cz Vámi zvolený čas a ozveme se Vám s potvrzením.

 

Výsledky zápisu naleznete níže dne 5. 4. 2023.

 

Co potřebuji k zápisu

– vyplněnou žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (možno vyplnit na místě) Odkaz

– rodný list dítěte

– kartičku pojišťovny dítěte

– občanský průkaz zákonného zástupce 

portfolio dítěte - kresba libovolné postavy a rodiny

– rozhodnutí o odkladu v případě dítěte, které v loňském roce mělo odklad povinné školní docházky

– v případě žádosti o odklad školní docházky pro školní rok 2023/2024 je potřeba doporučení PPP a odborného (dětského) lékaře a žádost o odklad povinné školní docházky Odkaz

 

Věk dítěte

6 let k 31. 8. 2023 

– dítě narozené od 1. září do 31. srpna 2017

– dítě s odkladem povinné školní docházky z loňského roku

 

5 let k 31. 8. 2023

– pokud je dítě přiměřeně a tělesně vyspělé, může být přijato, pokud zákonný zástupce dítěte doloží příslušná vyjádření

1. dosáhne-li dítě věku 6 let od 1. 9. do 31. 12. 2023 zákonný zástupce doloží 1 vyjádření:

      – vyjádření školského poradenského zařízení PPP nebo SPC

2. dosáhne-li dítě věku 6 let do 30. 6. 2023 zákonný zástupce doloží 2 vyjádření:

      – vyjádření školského poradenského zařízení PPP nebo SPC 

      – vyjádření odborného (dětského) lékaře dítěte

 

Organizace zápisu

– osobní účast dítěte a zákonného zástupce ve škole

 

Motivační část zápisu

– cílem motivační části zápisu je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se nemusí obávat

– paní učitelka hravou formou sleduje dovednosti, které by měl budoucí žák 1. třídy zvládat (komunikativnost, kvalitu projevu, způsob držení tužky, barvy, základní geometrické tvary, zvířátka apod. v délce maximálně 15 minut)

– paní učitelka orientačně posoudí školní zralost, rodičům případně poskytne radu jak rozvíjet některé dovednosti dítěte

 

Formální část

– k zápisu přicházejí zákonní zástupci s dítětem v určený den a v objednaném čase

– zákonný zástupce předloží rodný list dítěte (u cizinců pas), kartičku pojišťovny dítěte, svůj občanský průkaz a vyplněné potřebné tiskopisy – žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

– zákonný zástupce obdrží registrační číslo dítěte

 

Kritéria pro zápis 2023/2024

Základní škola Bohemia nepatří mezi spádové školy, proto místo trvalého pobytu dítěte není pro přijetí rozhodující a přijímání dětí proběhne na základě výsledku přijímacího řízení. Přijímací řízení je zaměřeno na orientační posouzení připravenosti dítěte na vzdělávání podle ŠVP ZŠ Bohemia v oblasti sociálních, komunikativních a dalších dovedností rozvíjených v předškolním vzdělávání.

Ve školním roce 2023/2024 škola přijímá maximálně 16 dětí (1 první třída).

Ředitel školy stanovil pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024 tato kritéria:

Na základě bodového hodnocení posuzovaných dovedností (celkem 100 bodů) bude sestaveno pořadí uchazečů, přednostně bude přijat uchazeč s vyšším bodovým hodnocením. V případě, že více uchazečů získá stejný počet bodů, bude jejich pořadí stanoveno losováním, které provede komise ve složení vedení ZŠ, zástupce zřizovatele a člen školské rady. Termín případného losování je stanoven na 4. 4. 2023.

Mgr. Martin Slezáček

ředitel školy

zveřejněno 16. 2. 2023

Vydání rozhodnutí o přijetí dítěte

– ve středu 5. 4. 2023 bude na webových stránkách školy a na hlavních dveřích budovy školy vyvěšen seznam registračních čísel přijatých a nepřijatých dětí

– rozhodnutí vydává ředitel školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení

– rozhodnutí má jeden originál, který se zakládá do spisu dítěte a je uložen ve škole

– pokud rodič požaduje tiskopis rozhodnutí o přijetí, je mu vystaven stejnopis

 

Tabulka rozhodnutí:  

zveřejněno dne:  5. 4. 2023 v 7:30 hodin

Rozhodnutí - ke stažení.

 

ROZHODNUTÍ

 o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2023/2024

Evidenční číslo

   Rozhodnutí

1/ZŠ/2023

přijat

2/ZŠ/2023

přijat

3/ZŠ/2023

přijat

4/ZŠ/2023

přijat

5/ZŠ/2023

přijat

10/ZŠ/2023

přijat

11/ZŠ/2023

přijat

12/ZŠ/2023

přijat

14/ZŠ/2023

přijat

15/ZŠ/2023

přijat

16/ZŠ/2023

přijat

17/ZŠ/2023

přijat

18/ZŠ/2023

přijat

19/ZŠ/2023

přijat

21/ZŠ/2023

přijat

24/ZŠ/2023

přijat

7/ZŠ/2023

Rozhodnutí o odkladu

9/ZŠ/2023

Nerozhodnuto, z důvodu nedoložené povinné dokumentace

13/ZŠ/2023

Rozhodnutí o odkladu

22/ZŠ/2023

Rozhodnutí o odkladu

 

Evidenční číslo

  Rozhodnutí

6/ZŠ/2023

nepřijat

8/ZŠ/2023

nepřijat

20/ZŠ/2023

nepřijat

23/ZŠ/2023

nepřijat


Vydání rozhodnutí o nepřijetí dítěte

– ve středu 5. 4. 2023 bude na webových stránkách školy a na hlavních dveřích budovy školy vyvěšen seznam registračních čísel přijatých a nepřijatých dětí

– rozhodnutí o nepřijetí vydá ředitel školy bezodkladně, nejpozději do 30 dnů

– zákonný zástupce může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele ve lhůtě 15 dnů, která běží od následující dne po doručení - vyřizuje se přes ředitele školy

– je-li povolen dítěti odklad povinné školní docházky, zákonný zástupce je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění


Odklad povinné školní docházky

– zákonný zástupce dítěte požádá písemně o odklad povinné školní docházky:

      – vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání + žádost o odklad povinné školní docházky - ke stažení

– zákonný zástupce doloží společně se žádostí v den zápisu dvě doporučující posouzení:

      – školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

      – odborného lékaře nebo klinického psychologa

– nedoloží-li zákonný zástupce doporučující posouzení společně se žádostí, je nutné tyto posudky dodat do 30. dubna 2023

– rozhodnutí o udělení odkladu k povinné školní docházce vydává ředitel školy bezodkladně, nebo po doložení všech potřebných dokumentů, nejpozději do 30 dnů od zahájení správního řízení

– pokud je dítěti odklad povinné školní docházky povolen, zákonný zástupce dítěte je informován o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění


Co by mělo dítě k zápisu umět?

Desatero prvňáčka (přehled základních dovedností před vstupem do základní školy) je dostupné na tomto odkazu.

 

Více informací u zástupkyně Mgr. Věry Průchové na e-mailu: pruchova.vera@bohemia.chrudim.cz

 

Balíček zdarma pro prvňáčky

První školní den čeká na žáky na lavici balíček pracovních sešitů a pomůcek zdarma.

  

 


Informace pro uchazeče

 

PŘESTUPY ŽÁKŮ

Kontaktujte nás na e-mailu
nebo na tel.: 603 975 885

 

 

 Školy Bohemia Chrudim

telefon +420 603 975 885

 e-mail  sekretariat@zakladniskola.chrudim.cz

 adresa Palackého třída 47, 537 01 Chrudim