Individuální vzdělávání

 

Základní škola Bohemia nabízí žákům kromě klasické prezenční docházky také možnost individuálního vzdělávání. Podle § 41 školského zákona může ředitel školy povolit individuální vzdělávání na žádost zákonného zástupce. Zákonný zástupce je potom ten, kdo přebírá plnou zodpovědnost za vzdělávání dítěte (volí čas, průběh, vzdělavatele). Detailní podmínky vzdělávání jsou ale stále v kompetenci ředitele školy, proto povolení individuálního vzdělávání vždy předchází domluva se zákonnými zástupci. 

Výhody individuálního vzdělávání

– individuální přístup

– efektivita práce

– vzdělávání ve známém prostředí

– nezávislost na místě pobytu (časté stěhování, dojíždění, pobyt v zahraničí)

– možnost vzdělávání se s rodinou (rodiče, sourozenci)

– zohlednění vzdělání vzhledem k oblasti nadání

– časová flexibilita 

 

Náležitosti a doklady k žádosti o individuální vzdělávání

Žádost zákonného zástupce o povolení individuálního vzdělávání musí obsahovat následující:

– jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu žáka

– období, ročník, popřípadě pololetí, kdy má být žák individuálně vzděláván

– důvody pro individuální vzdělávání

– popis prostorového a materiálně-technického zabezpečení vzdělávání a podmínek ochrany zdraví vzdělávaného žáka

– doklady osvědčující splnění vzdělání osoby, která bude žáka individuálně vzdělávat, 

          – nejnižší dosažené vzdělání pro výuku 1. stupně - středoškolské s maturitou

          – nejnižší dosažené vzdělání pro výuku 2. stupně - vysokoškolské (na oboru vzdělání nezáleží)

– seznam učebnic a učebních textů, které budou ve výuce používány

– další skutečnosti, které mají vliv na průběh vzdělávání žáka

– vyjádření školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

 

Průběh individuálního vzdělávání

Po posouzení žádosti o individuální vzdělávání jsou stanoveny konkrétní podmínky výuky:

– vhodné učebnice a pracovní sešity

– způsob zadávání úkolů (tvorba portfolia)

– prostředí pro zadávání úkolů (Google Učebna)

– docházka a konzultace (akce školy, školní výlety)

– přezkoušení 2 x ročně

 

Školné

Školné činí 13 500 Kč na školní rok (za 10 měsíců) a platí se ve dvou splátkách:

1. pololetí do 30. 6. příslušného roku 6 750 Kč

2. pololetí do 31. 1. příslušného roku 6 750 Kč

 

 

 


Informace pro uchazeče

 

PŘESTUPY ŽÁKŮ

Kontaktujte nás na e-mailu
nebo na tel.: 603 975 885

 

 

 Školy Bohemia Chrudim

telefon +420 603 975 885

 e-mail  sekretariat@zakladniskola.chrudim.cz

 adresa Palackého třída 47, 537 01 Chrudim