Naše úspěchy

 

2022/2023

 

Přírodovědný klokan

Dne 12. 10. 2022 se třídy 8. a 9.A zúčatnili přírodovědného klokana.

 

Přespolní běh 22. 9. 2022

Výběr chlapců ze 7. a 8.A se zúčastnil přespolního běhu a získal krásné 3. místo.

Gratulujeme.

  

 

2021/2022

Florbal

24. 5. 2022 odjeli chlapci z 6.A a 7.A do České Třebové na florbalový turnaj.

 

Účast na pardubickém Boulder poháru ZŠ

Dne 23. 5. 2022 jsme poprvé vyjeli do Pardubic na Boulder pohár, zkusit své štěstí vyjeli chlapci z 6.A.

 

Soutěž Geoparku Železné hory

Velká gratulace patří Danečkovi Černíkovi ze třídy 2.A. Svým obrázkem druhohorního amonita  se umístil na krásném třetím místě. A to se této soutěže zúčastnilo celkem 300 žáků z území celého geoparku!!!

Ještě jednou VELKÁ GRATULACE a těšíme se na další krásné výsledky.

P.S.: Výstava všech amonitů je ve Vodních zdrojích v Chrudimi, můžete se na své práce i na práce ostatních soutěžících podívat, je zdarma a prodloužená doba vystavování do května.

Zapsala J.Machová.

 

Matematická soutěž  03/2022

2020/2021

Distanční výuka.

 

2019/2020

Okrsek florbal

26. 11. 2019

Chlapci z II. stupně vybojovali 3. místo.

Gratulujeme.

 

Nejrychlejší Chrudimák 

18. 9. 2019

Umístění  v daných kategoriích:

Tomáš Rezek 1. místo

David Mezírek 2. místo

Ester Štulíková 3. místo

Tobiáš Zdražil 4. místo

Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci.

 

2018/2019

Zdravá 5

3. místo  

hosté rádia Český rozhlas Pardubice 

Letos jsme se zúčastnili celostátní kuchařské soutěže Finále Zdravé 5, která je vyvrcholením celoročních aktivit v oblasti správné výživy, nákupu i přípravy svačin. Žáci druhé třídy tým Kačenky (jmenovitě: Isabell Snětinová, Sandra Šťastná a Pavel Bielčik), připravili soutěžní zdravou svačinku s bylinkou a umístili se z celé republiky na krásném 3. místě v kategorii I. stupně.

Soutěžní recept:

– Hrášková pěna s lučinou, pažitkovým pestem a chipsem z mořské řasy Nori

– Pěna z dýně Hokaido s kozím sýrem, bazalkou a amarantovými lupínky

Finále se konalo v sobotu 25. května v Národním zemědělském muzeu v Praze. Celé soutěže se zúčastnilo 25 škol. Vítězný tým z velkého finále byl odměněn batůžkem plným zdravých dobrot a diplomem za bronzové umístění.

Štafetový pohár

Dne 3. 5. 2019 jsme se zúčastnili Štafetového poháru, naše družstva skončila za stupni vítězů, ale zato Ráďa (5. A) a Davídek (3. A) získali zlatou medaili za individuální disciplínu - skok daleký z místa!

Gratulujeme a děkujeme všem zúčastněným.

 

Pohár Rozhlasu s Českou spořitelnou – atletika

30. 4. 2019 

Naši chlapci ze 2. stupně vybojovali 3. místo. Gratulujeme.

 

Recitační soutěž

9. 4. 2019 

Vítězi vydařené recitační soutěže se stali: první místo Josefínka Pecinová 4. třída, druhé místo Ashley Berto 1. třída, třetí místo Tobiáš Zdražil 3. třída. Všem zúčastněným velice děkujeme za krásný přednes a budeme se těšit na příští setkání.

 

Okresní kolo ve vybíjené pro 4. a 5. ročník

5. 4. 2019 2. místo 

 

IX. ročník přeboru škol ve slalomu v Hlinsku

22. 2. 2019 se konal IX. ročník přeboru škol ve slalomu v Hlinsku, kterého se zúčastnila naše žákyně 1. třídy Ester Štulíková. Ve své kategorii se umístila na 1. místě, ale svým zajetým časem předjela i dívky z kategorie vyšší.

Gratulujeme k úspěchu.

 

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce (test, poslech, ústní projev)

14. 2. 2019

Účast: Dominik a Nikolas ze 7. A

 

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce pro ll.stupeň

V pondělí 21. 1. se uskutečnilo školní kolo olympiády v anglickém jazyce pro ll.stupeň. 

Olympiády se zúčastnilo celkem 6 vybraných žáků z 6. a 7. třídy (psaný a mluvený projev). 

Do okresního kola postupuje Dominik a Nikolas (7. A) z 1. a 2. místa. 

Gratulujeme chlapcům k postupu a všem zúčastněným.

 

Okresní kolo ve florbalu, Slatiňany

21. 11. 2018 

1. stupeň, 2 místo.

 

Okresní kolo ve florbalu, Slatiňany

19. 11. 2018

2.stupeň, 4. místo.

 

ČEPS CUP okresní kolo ve florbalu 1.stupeň

15. 11. 2018 

3. místo

 

Lidový běh Vaňka Vaňhy

28. 9. 2018   

Do cíle doběhli mezi prvními Tomáš Rezek (2. místo) a Radek Burkoň (4. místo).

 

Nejrychlejší Chrudimák

19. 9. 2018 

Jan Švadlenka 2. místo

Radek Burkoň 1. místo

Lukáš Nejedlý 3. místo

David Nejtek 3. místo

a další dva chlapci na 4. a 5.místě

 

 

2017/2018

Nakrmte Hliníkožrouta

24. 4. 2018

Umístili jsme se v Chrudimi na 3. místě.

 

Ukliďme svět 

19. 4. 2018

 

11. ročník Dní florbalu Česká Třebová

21. 5. 2018

1. ročník pro I. stupeň základní škol, 8členný tým z chlapců se umístil na 12. místě.

 

Štafetový pohár 2018 okresní kolo

14. 4. 2018

Štafeta měst -  5. místo

Skok daleký - 1. místo Jan Švadlenka 5. A

 

Okresní kolo recitační soutěže

7. 3. 2018

nominováni: kategorie 0 - Snětinová, Kropáčková, Nejtek, kategorie 1 - Pecinová, Rejnyš, Mezírek, kategorie 2 - Kovaříková, Kubant, Kubíčková. Laura Kropáčková z 1. A získala čestné uznání, ostatní se umístili v první desítce. Gratulujeme.

 

Okresní kolo soutěže v Angličtině

14. 2. 2018

6. A Dominik Sokol a Nikolas Magerčák

Chlapci si na své první soutěži vedli výborně, měli velkou konkurenci ze 7. ročníků. Umístili se na 15. a 16. místě.
Soutěž měla 3 části: poslechovou, písemnou a ústní. V poslechové části získali chlapci 100 %. Chlapci si odnesli zkušenosti a nadšení do dalších soutěží.

 

Lidový běh Vaňka Vaňhy 

28. 9. 2017

4. místo

Ve čtvrtek 28. 9. 2017 jsme se zúčastnili Lidového běhu Vaňka Vaňhy 2017 (Vinařská desítka). Náš školní tým se umístil na 4. místě v počtu účastníků škol.

Naši tři nejrychlejší běžci doběhli v první desítce.

Děkujeme našim běžcům a rodičům, věříme, že příští rok nás poběží ještě mnohem více.

Výhra: 5 000 Kč na sportovní vybavení, dron, víno, sportovní trička, nafukovací balóny, pexeso. 

 

Cyklistické závody Hledá se vítěz – Vysoké Mýto

24. 9. 2017

Postup šesti žáků z 16. 5. 2017 Hledá se vítěz - cyklistické závody

 

Nejrychlejší Chrudimák

21. 9. 2017

1. místo

Ve čtvrtek se za školu vydalo šest odvážlivců na soutěž Nejrychlejší Chrudimák - běh 60 m na čas, na letní stadion Chrudim.

V kategorii 2006 se na 1. místě umístil Jan Švadlenka z 5. A.

Gratulujeme všem zúčastněným.

 

2016/2017

Mladý záchranář

Na dnešní soutěži byl náš tým nejmladší, ale velmi šikovný.

24. 5. 2017 

Náš tým složen z 1., 2., a 3. třídy vybojoval krásné 5. místo.

 

Zpráva od rytíře Toulovce Litomyšl

výletní dny 5. A

Dnes jsem vedl městem Litomyšl deset dítek ze Základní školy Bohemia Chrudim. Přijela s nimi paní učitelka Šmatlánová. Tichý a klidný scholastik, který nemusel zasahovat, ba ani zvyšovat hlas. Děti ji braly a nemusela se ani připomínat. Viděl jsem mezi nimi vztah plný důvěry a pochopení. Vzájemné důvěry. Děti, jimž bylo deset let, mě udivovaly vědomostmi a přirozeností. Už se vám stalo, že byste rozmlouvali s dětmi o Smetanovi, Jiráskovi, Němcové, Rettigové, Zoubkovi? Ba dokonce o Havlovi, Palachovi a Zajícovi? Veselá dítka věděla mnoé a mluvila se zapálením. Prošli jsme úzké uličky, nejmenší park na světě, Krvavou uličku, kostel, sklepení, zámek. Pohlédli jsme na město ze střechy kostela. K malým žákům jsem promluvil staroslověnsky, aby věděli, kterak svatý Metoděj mluvil. Také stříleli z kuše.

Na závěr po pěti hodinách poznávání jsem dvěma hochům udělil řád rytíře Toulovce. Prokázali nevídané znalosti. Ctihodné paní Šmatlánové řád rytíře za dobrou práci. Ptal jsem se dětí a nadšeně s tím souhlasily. Dobrá práce kantora se pozná, když jsou děti šťastné, vztahy mají přátelské a baží po dalším vědění.

Jsem šťastný, že ještě jsou dobré školy, kde jsou děti rozvíjeny s citem a respektem. Oplácejí to láskou a znalostmi. Za léta, co vodím děti a scholastiky po našem městě, jsem zažil tisíce dětí a stovky učitelek. Ale této ctihodné paní jsem se uklonil a políbil ruku. Při loučení jsem dal každému požehnání. Pak zazněl potlesk, vzájemná slova díků. Mám pocit silného zážitku a usebrání. Děkuji.

Rytíř Toulovec 

www.rytirlitomysl.cz

 

Hledá se vítěz - cyklistické závody

16. 5. 2017

5 žáků postupuje do finále, které proběhne v září. Gratulujeme.

 

Ukliďme svět - aktivní účast

25. 4. 2017

 

Výtvarná soutěž ,,Moje oblíbená hračka"

20. 4. 2017

Josefína Pecinová 1. místo

Adam Koreček - Čestné uznání

 

Okresní kolo Štafetového poháru

19. 4. 2017

Dva soutěžící týmy. Naši žáci vybojovali poprvé 3. místo, gratulujeme.

 

,,Botanik"

21. 3. 2017

2. místo

Jakub Rejnyš se v botanické soutěži od divadla Andromeda Praha umístil na krásném 2. místě v soutěžící kategorii 1.–4.třída. Krásný úspěch.

 

Okresní kolo recitační soutěže

15. 3. 2017

Ze školního kola, které proběhlo 28. 2., postoupilo od okresního kola 9 účastníků. Krásného úspěchu dosáhli naši dva prvňáčkové: Kryštof Šibal 1. místo a Tobiáš Zdražil 3. místo. Gratulujeme

 

Školní kolo recitační soutěže

28. 2. 2017

 

Tříkrálová sbírka

1. A pod vedením Mgr. Lederové, se aktivně účastnila Tříkrálové sbírky 2017. Děti navštívily pacienty v nemocnici.

 

2015/2016

Matematický klokan

24. 6. 2016

2. místo Vítězslav Burkoň - kategorie Klokánek

 

Cyklistické závody - Plochá dráha Chrudim

8. 6. 2016

1. místo: Tobias Gauglitz 3. A

2. místo: Samule Čejka 1. A

 

Kde končí svět ,,Jak je to s králem"

18. 5. 2016

Výroba královské koruny Karla IV., knihovna Chrudim.  1. místo Adriana Měchurová a místo 2. v okrese.

 

Okresní kolo recitační soutěže

17. 3. 2015

4 zástupci

 

Školní kolo recitační soutěže

9. 3. 2015

 


Informace pro uchazeče

 

PŘESTUPY ŽÁKŮ

Kontaktujte nás na e-mailu
nebo na tel.: 603 975 885

 

 

 Školy Bohemia Chrudim

telefon +420 603 975 885

 e-mail  sekretariat@zakladniskola.chrudim.cz

 adresa Palackého třída 47, 537 01 Chrudim