Aktuality

 

30. 8. 2021

Informace k zahájení školního roku 2021/2022 - covid

Dokument

 

Jídelní lístek

Jídelní lístek na měsíc září je zveřejněn, můžete provést objednávky na www.e-jidelnicek.cz.

Všichni žáci, kteří se budou stravovat, musí pro nový školní rok vyplnit ,,Přihlášku ke stravě".

 

25. 8. 2021 

Třídy a učebny

1.A B7 1.p. Mgr. Ročková

2.A B3 přízemí Mgr. Tenková

3.A B2 přízemí Mgr. Pospíchalová

4.A B6 1.p. Mgr. Krčálová

5.A B5 1.p. Mgr. Kelnerová

6.A B9 1.p. Bc. Máselníková

7.A B8 1.p. Mgr. Poláchová

8.A B11 2.p. Mgr. Průchová

9.A B4 přízemí Mgr. Hůrská 

 

24. 8. 2021

Nástup pedagogů do školy. 25. - 31.8. poradní a přípravný týden. Informace brzy ve Vašich e-mailech.

 

9. 6. 2021

Splatnost školného na 1. pololetí šk. roku 2021/2022

Školné na 1. pololetí šk. roku 2021/2022 je splatné dle smlouvy o studiu (bod IV.) do 30. 6. 2021, Kč 6.000,-. Úhrada bankovním převodem č.ú.: 2400793045/2010 v.s. rodné číslo žáka nebo hotově v kanceláři školy. Děkujeme

 

3. 6. 2021

Vodní zahradní slavnost 29. 6. 2021

Milí rodiče a žáci, srdečně jste zváni na společnou akci na závěr školního roku.

Leták ke stažení.

 

1. 6. 2021

Kredit na účtu obědy

Zůstatek kreditu na účtu obědy v systému e-jídelníček zůstává a převádí se automaticky do dalšího školního roku. Kdo má zájem o vrácení kreditu v červnu, prosíme o kontaktování (+ napsatl číslo účtu) na e-mailu sekretariat@zakladniskola.chrudim.cz. Třídě 9.A budou zůstatky vráceny automaticky. Děkujeme

 

25. 5. 2021

Sportovní den dětí 1. 6. 2021

Sportovního dne dětí se účastní celá škola, od 8 hod. na stadionu MFK Chrudim. 

 

24. 5. 2021

Setkání budoucích prvňáčků a rodičů 17. 6. 2021

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na setkání budoucích prvňáčků a rodičů, které se bude konat ve čtvrtek 17. 6. 2021 od 16 hod. na zahradě školy.

Dokument ke stažení

 

17. 5. 2021

Čestné prohlášení pro rodiče 

Dokument ke stažení 

 

30. 4. 2021

Informace k nástupu žáků 2. stupně dne 3. 5. 2021

Dokument ke stažení

 

8. 4. 2021

Informace k nástupu žáků 1. stupně dne 12. 4. 2021

Dokument ke stažení

 

6. 4. 2021

Obědy pro žáky distanční výuky

Žáci distanční výuky mají nárok na oběd ze ŠJ, který si odnesou v čase 11:30-12:30 hod. ve svém jídlonosiči. Objednávky na www.e-jidelnicek.cz

 

1. 4. 2021

Veselé Velikonoce 


30. 3. 2021

Nové telefonní číslo

Zrušili jsme pevnou linku a nyní jsme mobilní na novém čísle: 603 975 885.

 

29. 3. 2021

Jarní zdobení plotu školní zahrady

Milí žáci prvního stupně /klidně i druhého pokud máte chuť/, poproste Vaše rodiče (prarodiče, tety, sourozence...) a vytvořte společně krásnou barevnou kytičku.  
Pojďme společně ozdobit plot naší školní zahrady a společně ho rozveselit. Až se do školy vrátíme, budeme z nich mít radost a ještě krásnou jarní výzdobu. Navíc tím recyklujeme a tvoříme něco trvalého, myslíme na naši Zemi.

Návod naleznete na Facebookových stránkách školy: https://www.facebook.com/zsBohemia/photos/pcb.3980359655365995/3980349808700313/?type=3&theater

 

10. 3. 2021

3D tisk na Bohemce

Ani při distanční výuce škola Bohemia nezahálí. Využili jsme možnosti a zapojili se do celorepublikového programu Průša 3D tiskárny do škol. Školní koordinátoři již absolvovali školení, tiskárna je sestavená a připravená pro zapojení do výuky. Konečně se můžeme pustit do zajímavé tvorby. Pojďte do toho s námi a posílejte návrhy na zajímavé projekty, které bychom mohli uskutečnit.

 

9. 3. 2021

Projekt ,,Laboratoř přírodních věd" v realizaci

Úspěšně nám byl vydán právní akt na předložený projekt ,,Laboratoř přírodních věd", který jsme si sami zpracovali. Hlavní aktivity projektu jsou rozděleny dvou etap:

1. etapa: Vybavení laboratoře fyzikálními a chemickými učebními pomůckami

V rámci této etapy dojte k dovybavení laboratoře přírodních věd fyzikálními a chemickými učebními pomůckami. Do stávajících žákovských stolů v laboratoři budou zabudovány moduly demonstrační fyzikální. Dále budou pořízeny žákovské sady nezbytných pomůcek pro výuku. Pro předmět chemie budouzakoupeny nezbytné učební pomůcky.

2. etapa: Dovybavení laboratoře o nábytek, elektroniku a učební pomůcky pro přírodopis

V rámci této etapy dojte k dovybavení laboratoře nábytkem pro uložení učebních pomůcek, pylonovou tabulí na popisovače, novými moderními ergonomickými židlemi, dojde k úplnému zatemnění učebny a doplnění o moderní elektroniku (např. dataprojektor, ozvučení učebny, notebooky, včetně pokrytí wifi). Pro předmět přírodopis budou zakoupeny nezbytné učební pomůcky.

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015093

Realizace projektu: 1. 10. 2020 – 30. 6. 2022

Rozpočet projektu: 1 898 888 Kč

 

27. 2. 2021

Distanční vzdělávání celé školy

Od pondělí 1. 3. 2021 probíhá výuka všech žáků školy DISTANČNÍM ZPŮSOBEM.

Strava bude všem žákům odhlášena.

 

Informace o ošetřovném odkaz např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu. Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

 

24. 2. 2021

Den otevřených dveří + zápis nanečisto

Srdečně Vás zveme na den otevřených dveří spojený se zápéisem nanečisto, který proběhne individuálně na objednání,v určitém čase od 12 do 17 hod., vstup max. 2 osoby.

 

19. 1. 2021

Stále platí, že žáci distanční výuky mají možnost si objednat obědy. Vyzvedávání je do vlastních nádob/ ešusu v čase od 11:30 do 12:00 hod.

 

3. 1. 2021

Provoz základní školy od 4. 1. 2021

Od pondělí 4. 1. 2021 se budou PREZENČNĚ vzdělávat 1. a 2. třída. Pro zbylé třídy základní školy bude výuka probíhat DISTANČNÍM ZPŮSOBEM.

 

18. 12. 2020

Přejeme Vám krásné prožití svátků vánočních a budeme se na Vás těšit v novém roce 2021.

 

6. 10. 2020

Burzy škol ONLINE

Letošní burzy škol pro žáky devátých ročníků budou probíhat online na adrese: https://burzaskol.online/vystavy

 

29. 9. 2020

Informace pro rodiče a žáky 5. a 9. ročníků

Až si vyberete z nabídky víceletých gymnázií a ostatních středních škol, je nutné předat informace výchovnému poradci pro volbu povolání – Ing. Veronice Nevšímalové. 

Ideální formou je jejich zaslání na emailovou adresu nevsimalova.veronika@bohemia.chrudim.cz. Uvedete zde jméno a příjmení dítěte, třídu a ve správném pořadí název a adresu škol, případně číslo nebo přesný název zvoleného oboru.

V prvním kole přijímacího řízení může uchazeč podat maximálně 2 přihlášky, ve druhém kole je jejich počet neomezený.

Výchovný poradce přihlášky připraví a předá přímo uchazeči nebo jeho třídnímu učiteli. Rodič nebo uchazeč poté přihlášku osobně odevzdá nebo zašle poštou do příslušné školy nejpozději do 1. března, u oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu.

Z tohoto důvodu je nezbytné dodat veškeré informace v dostatečném předstihu, tj. nejpozději do 7. 2. 2021, aby přihlášky bylo možné včas připravit. Přihlášky se tisknou přímo ze školní databáze (Bakaláři). Proto je nezbytné, aby v ní byly správné aktuální údaje – adresa žáka, kontakt na zákonné zástupce atd. 

Přihlášky a zápisové lístky bude vydávat výchovný poradce Ing. Veronika Nevšímalová dne 10. 2. 2021 od 16 do 17 hodin.  Ze zákona může zápisový lístek vyzvednout pouze rodič proti podpisu. Poté zápisový lístek odevzdáte osobně na zvolené škole.

Další informace podá výchovný poradce nebo třídní učitel emailem.

 

Informace k přijímacímu řízení na SŠ v roce 2021 získáte na odkazech:

 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

 

https://www.cermat.cz/index.php

 

http://www.infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-34/Jak-se-prihlasim-na-stredni-skolu

 

http://www.infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-0-02/Prijimaci_rizeni_zkouska_a_jina_kriteria

 

27. 8. 2020

Informace k zahájení školního roku 2020/2021 ke stažení

 

 
Školy Bohemia Chrudim

telefon +420 603 975 885

 e-mail  sekretariat@zakladniskola.chrudim.cz

 adresa Palackého třída 47, 537 01 Chrudim