Volné kapacity a přestupy žáků

 

PŘESTUPY ŽÁKŮ jsou možné na základě volné kapacity v dané třídě. 

Volné kapacity pro školní rok 2021/2022

1. stupeň

– 1. třída

– 2. třída

– 3. třída

– 4. třída

– 5. třída

2. stupeň 

– 6. třída

– 9. třída

 

Postup pro přijetí žáka

Konktaktujte nás na e-mailu: pruchova.vera@bohemia.chrudim.cz nebo na tel.: 603 975 885.

 

K přestupu žáka je třeba:

prvotní konktakt s rodiči a žákem

dokumenty

– rodný list žáka,

– kartička zdravotní pojišťovny žáka,

– občanský průkaz jednoho z rodičů,

–  případné dokumenty z pedagogické poradny apod.,

– žádost o přestup – dokument ke stažení.

 

Jakmile ředitel rozhodne o přestupu, škola předá zákonnému zástupci dokumenty k vyplnění. Po vyplnění potřebných dokumentů a podepsání smlouvy o studiu je vystaveno Rozhodnutí o přestupu, které obdrží jak rodič, tak škola, z které žák přichází. Následně si škola vyžádá z bývalé školy pedagogickou dokumentaci žáka.

 

 

 

 


Informace pro uchazeče

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

19. 1. 2022 (ST)

23. 2. 2022 (ST) + zápis nanečisto

Vždy od 15 do 18 hod.

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ŠK. ROKU 2022/2023

4. 4. 2022 od 15 do18 hod.

 

 

 Školy Bohemia Chrudim

telefon +420 603 975 885

 e-mail  sekretariat@zakladniskola.chrudim.cz

 adresa Palackého třída 47, 537 01 Chrudim