Projekty EU

 


2022

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ II. - PROJEKT ,,LABORATOŘ PŘÍRODNÍCH VĚD"

Vystaveno dne 9.2.2022 v 8:40 hod.

Vážení, jako zadavatel Vám zasíláme oznámení - Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Název zakázky:          ,,Dovybavení laboratoře o nábytek, elektroniku a učební pomůcky pro přírodopis“  

Název projektu:        Laboratoř přírodních věd

Etapa projektu:         2. ETAPA: Dovybavení laboratoře o nábytek, elektroniku a učební pomůcky pro přírodopis

Registrační číslo projektu:   CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015093

 

Vítězná nabídka firmy:  MIROSLAV MLEJNEK (více naleznete v příloze).

Děkujeme všem, kteří se do výběrového řízení zapojili.

Příloha dokument  - Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – 2.etapa.

 

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ II. - PROJEKT ,,LABORATOŘ PŘÍRODNÍCH VĚD"

Vystaveno dne 4. 1. 2022 v 7:40 hod.

Vážení,

škola jako zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání cenové nabídky na akci: 

Název zakázky: ,,Dovybavení laboratoře o nábytek, elektroniku a učební pomůcky pro přírodopis“  

Název projektu:        Laboratoř přírodních věd

Etapa projektu:         2. ETAPA: Vybavení laboratoře fyzikálními a chemickými učebními pomůckami

Registrační číslo projektu:   CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015093

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lhůta pro podání nabídek končí dnem: 6. 2. 2022 ve 13:00 hodin.

 

Více naleznete v příloze.

(Součástí  všech  dodávek  musí  být  instalace a  uvedení do provozu.)

Děkujeme za spolupráci.

Přílohy: Oznámení výběrového řízení ll.etapa

              Podrobný položkový rozpočet LABORATOŘ PŘÍRODNÍCH VĚD – SPECIFIKACE 2.ETAPA. xlsx

 

 

2021

Šablony III - pro základní školy

Název projektu: ZŠ Bohemia - Pomáháme žákům i rodině III

Reg. č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020247

Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení

 

2020 - 2022

Vybudování nové laboratoře přírodních věd

15. výzva MAS Chrudimsko-IROP-Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech věkových skupin

STAV: v realizaci

Název projektu: Laboratoř přírodních věd

Reg.č.projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015093

 

Dovybavení laboratoře přírodních věd
Cílem projektu je  dovybavit laboratoř přírodních věd v 2. patře školy. Projekt je rozdělen do dvou etap.

1. ETAPA: Vybavení laboratoře fyzikálními a chemickými učebními pomůckami

2. ETAPA: Dovybavení laboratoře o nábytek, elektroniku a učební pomůcky pro přírodopis

Termín realizace: 1. 9. 2020 - 30. 6. 2022

Rozpočet projektu Kč 1 898 888,00

Finanční podpora EU: Kč 1 803 943,60

*******************************

Oznámení výběrového řízení 1.etapa:

Vystaveno dne 13.11.2020 v 8:30 hod.

>>>

Vážení,

škola jako zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání cenové nabídky na akci: 

název zakázky: ,, Vybavení laboratoře fyzikálními a chemickými učebními pomůckami“  

 Název projektu:        Laboratoř přírodních věd

Etapa projektu:         1. ETAPA: Vybavení laboratoře fyzikálními a chemickými učebními pomůckami

Registrační číslo projektu:   CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015093

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lhůta pro podání nabídek končí dnem: 11. 12. 2020 v 13:00 hodin

 

Žádáme Vás uvést do smlouvy informaci dle oznámení VŘ týkající se 2.části 1.etapy projektu:

2. učební pomůcky pro fyziku a chemii

- položky číslo 2 až 15 z položkového rozpočtu z předmětu fyzika a chemie s termínem dodání až po vydání právního aktu, nejpozději do 31. 12. 2021.

V případě neschválení/ neobdržení právního aktu výše zmiňovaného projektu ,,Laboratoř přírodních věd" reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015093, si zadavatel vyhrazuje právo na odstoupení od výběrového řízení (bez sankcí) z důvodu neposkytnutí dotace. Realizace projektu je vázána na poskytnutí dotace Evropské unie.

 

Více naleznete v přílohách.

Oznámení výběrového řízení I.etapa

Podrobný položkový rozpočet LABORATOŘ PŘÍRODNÍCH VĚD - SPECIFIKACE


Vystaveno: 15.12.2020 v 10:05 hod.

Vážení,

jako zadavatel Vám zasíláme oznámení - Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Název zakázky:          ,, Vybavení laboratoře fyzikálními a chemickými učebními pomůckami“  

Název projektu:        Laboratoř přírodních věd

Etapa projektu:         1. ETAPA: Vybavení laboratoře fyzikálními a chemickými učebními pomůckami

Registrační číslo projektu:   CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015093

Vítězná nabídka firmy:  ŠKOLAB s.r.o. (více naleznete v příloze).

Děkujeme všem, kteří se do výběrového řízení zapojili.

Přejeme Vám krásné Vánoce.

Příloha dokument  - Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky


2019

Šablony II - pro základní školy

Název projektu: ZŠ Bohemia - Pomáháme žákům i rodině II

Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014862

Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení

  • Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
  • Zvyšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

 


Bezbariérovost školy a nově vybavená učebna ICT
 
Název projektu: Digitalizujeme
 
Reg.č.projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010583

 

1. ETAPA 1.část „Stavební úpravy vedoucí k zajištění bezbariérovosti základní školy“
1. ETAPA 2. část ,,Vybudování nové učebny (ICT) informačních a komunikačních technologií “

Termín realizace: 1.4. 2019 - 30.4.2020

Rozpočet projektu Kč 2.116.816,42

*******************************

Výběrové řízení 2020 -   zvěřejněno 6. 2. 2020

2)

Název projektu: Digitalizujeme

Ministerstvo pro místní rozvoj

Etapa projektu: I. etapa  (2. část)

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010583

Název zakázky:

,, Vybudování nové učebny (ICT) informačních a komunikačních technologií “

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 25. 02. 2020 v 13:00 hodin.

Nabídka uchazeče se podává písemně v uzavřené obálce s výzvou. Tato obálka bude zřetelně označena nápisem:

„NEOTEVÍRAT – „Vybudování nové učebny (ICT) informačních a komunikačních technologií “.

Více naleznete v příloze.

Přílohy (1): Oznámení výběrového řízení I.etapa – 2.část  zveřejněno 6. 2. 2020 v 9:00 hod.

 


1)

Název projektu: Digitalizujeme

Etapy projektu: I. etapa - Bezbariérovost školy, II. etapa - Vybavení ICT učebny.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010583

PROJEKT V REALIZACI - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

------------------------------------------------------

Vážení,

jako zadavatel si Vás dovolujeme vyzvat k podaní cenové nabídky na akci:

Název projektu: Digitalizujeme

Etapa projektu: I. etapa

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010583

Název zakázky:

„Stavební úpravy vedoucí k zajištění bezbariérovosti základní školy“

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 28. 06. 2019 v 13:00 hodin.

Nabídka uchazeče se podává písemně v uzavřené obálce s výzvou. Tato obálka bude zřetelně označena nápisem:

„NEOTEVÍRAT – „Stavební úpravy vedoucí k zajištění bezbariérovosti školy“

Více naleznete v přílohách.

Přílohy (6):

Oznámení výběrového řízení 1.etapa

Projektová dokumentace

Detail WC

Škola půdorys přízemí

Škola situace

Rozpočet

-------------------

Vážení uchazeči,

děkujeme Vám za účast ve výběrovém řízení veřejné zakázky: - „Stavební úpravy vedoucí k zajištění bezbariérovosti základní školy“.

1.etapa projektu: ,,Digitalizujeme“, reg. číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010583.

V příloze Vám zasíláme dokument: Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Děkujeme Vám za účast

Příloha 1x


 

Šablony I. - pro základní školy

Název projektu: Pomáháme žákům i rodině I.

Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005554

Termín realizace: 1.9.2017-31.8.2019

Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení.

- školní asistent, vzdělávání pedagogogů, klub zábavní logiky a deskových her


Mléko do škol

SZIF, EU

Dodavatel: Laktea,  Mlékárna Hlinsko,  Laktea, Bovys (od 1.9.2020) 

Od 1.9.2017 doposud.

Každotýdenní závoz neochuceného mléka v krabičce/ sýru/ jogurtu pro každého žáka 1. a  2.stupně, zdarma.

 


Ovoce a zelenina do škol 

SZIF, EU

Dodavatel: Efes

4x do měsíce dovážka ovoce/ zeleniny pro každého žáka 1. a 2. stupně, zdarma.

http://www.ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx

 


Projekt výzva č. 56: Jazykově - Čtenářské dílny, Studijní pobyt pedagoga v Anglii

Z projektu byly také pořízeny elektronické čtečky knih a zčásti vybavena školní knihovna. 

 

 

Sdílím, sdílíš, sdílíme 

Reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0039  

S rozpočtem 394 880,- Kč 

Zakoupili jsme tablety Apple iPad a proškolili pedagogy.

 

 

Moderní výuka

Reg. č. číslo: CZ.1.07/.1.5.00/34.0637

Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách.  Metodický kurz pro učitele cizích jazyků.


Informace pro uchazeče

 

PŘESTUPY ŽÁKŮ

Nestihli jste dny otevřených dveří? Rádi Vám nabídneme individuální dle domluvy.

Kontaktujte nás na e-mailu:
pruchova.vera@bohemia.chrudim.cz 
nebo na tel.: 603 975 885.

 

 

 Školy Bohemia Chrudim

telefon +420 603 975 885

 e-mail  sekretariat@zakladniskola.chrudim.cz

 adresa Palackého třída 47, 537 01 Chrudim