Projekty EU

 


2022

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ II. - PROJEKT ,,LABORATOŘ PŘÍRODNÍCH VĚD"

Vystaveno dne 9.2.2022 v 8:40 hod.

Vážení, jako zadavatel Vám zasíláme oznámení - Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Název zakázky:          ,,Dovybavení laboratoře o nábytek, elektroniku a učební pomůcky pro přírodopis“  

Název projektu:        Laboratoř přírodních věd

Etapa projektu:         2. ETAPA: Dovybavení laboratoře o nábytek, elektroniku a učební pomůcky pro přírodopis

Registrační číslo projektu:   CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015093

 

Vítězná nabídka firmy:  MIROSLAV MLEJNEK (více naleznete v příloze).

Děkujeme všem, kteří se do výběrového řízení zapojili.

Příloha dokument  - Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – 2.etapa.

 

 

 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ II. - PROJEKT ,,LABORATOŘ PŘÍRODNÍCH VĚD"

Vystaveno dne 4. 1. 2022 v 7:40 hod.

Vážení,

škola jako zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání cenové nabídky na akci: 

Název zakázky: ,,Dovybavení laboratoře o nábytek, elektroniku a učební pomůcky pro přírodopis“  

Název projektu:        Laboratoř přírodních věd

Etapa projektu:         2. ETAPA: Vybavení laboratoře fyzikálními a chemickými učebními pomůckami

Registrační číslo projektu:   CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015093

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lhůta pro podání nabídek končí dnem: 6. 2. 2022 ve 13:00 hodin.

 

Více naleznete v příloze.

(Součástí  všech  dodávek  musí  být  instalace a  uvedení do provozu.)

Děkujeme za spolupráci.

Přílohy: Oznámení výběrového řízení ll.etapa

              Podrobný položkový rozpočet LABORATOŘ PŘÍRODNÍCH VĚD – SPECIFIKACE 2.ETAPA. xlsx

 

 

2021

Šablony III - pro základní školy

Název projektu: ZŠ Bohemia - Pomáháme žákům i rodině III

Reg. č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020247

Termín: 1.9.2021 - 30.6. 2023

Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení

 

2020 - 2022

Vybudování nové laboratoře přírodních věd

15. výzva MAS Chrudimsko-IROP-Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělávání všech věkových skupin

STAV: v realizaci

Název projektu: Laboratoř přírodních věd

Reg.č.projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015093

 

Dovybavení laboratoře přírodních věd
Cílem projektu je  dovybavit laboratoř přírodních věd v 2. patře školy. Projekt je rozdělen do dvou etap.

1. ETAPA: Vybavení laboratoře fyzikálními a chemickými učebními pomůckami

2. ETAPA: Dovybavení laboratoře o nábytek, elektroniku a učební pomůcky pro přírodopis

Termín realizace: 1. 9. 2020 - 30. 6. 2022

Rozpočet projektu Kč 1 898 888,00

Finanční podpora EU: Kč 1 803 943,60

*******************************

Oznámení výběrového řízení 1.etapa:

Vystaveno dne 13.11.2020 v 8:30 hod.

>>>

Vážení,

škola jako zadavatel si Vás dovoluje vyzvat k podání cenové nabídky na akci: 

název zakázky: ,, Vybavení laboratoře fyzikálními a chemickými učebními pomůckami“  

 Název projektu:        Laboratoř přírodních věd

Etapa projektu:         1. ETAPA: Vybavení laboratoře fyzikálními a chemickými učebními pomůckami

Registrační číslo projektu:   CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015093

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lhůta pro podání nabídek končí dnem: 11. 12. 2020 v 13:00 hodin

 

Žádáme Vás uvést do smlouvy informaci dle oznámení VŘ týkající se 2.části 1.etapy projektu:

2. učební pomůcky pro fyziku a chemii

- položky číslo 2 až 15 z položkového rozpočtu z předmětu fyzika a chemie s termínem dodání až po vydání právního aktu, nejpozději do 31. 12. 2021.

V případě neschválení/ neobdržení právního aktu výše zmiňovaného projektu ,,Laboratoř přírodních věd" reg. č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015093, si zadavatel vyhrazuje právo na odstoupení od výběrového řízení (bez sankcí) z důvodu neposkytnutí dotace. Realizace projektu je vázána na poskytnutí dotace Evropské unie.

 

Více naleznete v přílohách.

Oznámení výběrového řízení I.etapa

Podrobný položkový rozpočet LABORATOŘ PŘÍRODNÍCH VĚD - SPECIFIKACE


Vystaveno: 15.12.2020 v 10:05 hod.

Vážení,

jako zadavatel Vám zasíláme oznámení - Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.

Název zakázky:          ,, Vybavení laboratoře fyzikálními a chemickými učebními pomůckami“  

Název projektu:        Laboratoř přírodních věd

Etapa projektu:         1. ETAPA: Vybavení laboratoře fyzikálními a chemickými učebními pomůckami

Registrační číslo projektu:   CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015093

Vítězná nabídka firmy:  ŠKOLAB s.r.o. (více naleznete v příloze).

Děkujeme všem, kteří se do výběrového řízení zapojili.

Přejeme Vám krásné Vánoce.

Příloha dokument  - Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky


2019

Šablony II - pro základní školy

Název projektu: ZŠ Bohemia - Pomáháme žákům i rodině II

Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014862

Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení

  • Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
  • Zvyšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

 


Bezbariérovost školy a nově vybavená učebna ICT
 
Název projektu: Digitalizujeme
 
Reg.č.projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010583

 

1. ETAPA 1.část „Stavební úpravy vedoucí k zajištění bezbariérovosti základní školy“
1. ETAPA 2. část ,,Vybudování nové učebny (ICT) informačních a komunikačních technologií “

Termín realizace: 1.4. 2019 - 30.4.2020

Rozpočet projektu Kč 2.116.816,42

*******************************

Výběrové řízení 2020 -   zvěřejněno 6. 2. 2020

2)

Název projektu: Digitalizujeme

Ministerstvo pro místní rozvoj

Etapa projektu: I. etapa  (2. část)

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010583

Název zakázky:

,, Vybudování nové učebny (ICT) informačních a komunikačních technologií “

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 25. 02. 2020 v 13:00 hodin.

Nabídka uchazeče se podává písemně v uzavřené obálce s výzvou. Tato obálka bude zřetelně označena nápisem:

„NEOTEVÍRAT – „Vybudování nové učebny (ICT) informačních a komunikačních technologií “.

Více naleznete v příloze.

Přílohy (1): Oznámení výběrového řízení I.etapa – 2.část  zveřejněno 6. 2. 2020 v 9:00 hod.

 


1)

Název projektu: Digitalizujeme

Etapy projektu: I. etapa - Bezbariérovost školy, II. etapa - Vybavení ICT učebny.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010583

PROJEKT V REALIZACI - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

------------------------------------------------------

Vážení,

jako zadavatel si Vás dovolujeme vyzvat k podaní cenové nabídky na akci:

Název projektu: Digitalizujeme

Etapa projektu: I. etapa

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010583

Název zakázky:

„Stavební úpravy vedoucí k zajištění bezbariérovosti základní školy“

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 28. 06. 2019 v 13:00 hodin.

Nabídka uchazeče se podává písemně v uzavřené obálce s výzvou. Tato obálka bude zřetelně označena nápisem:

„NEOTEVÍRAT – „Stavební úpravy vedoucí k zajištění bezbariérovosti školy“

Více naleznete v přílohách.

Přílohy (6):

Oznámení výběrového řízení 1.etapa

Projektová dokumentace

Detail WC

Škola půdorys přízemí

Škola situace

Rozpočet

-------------------

Vážení uchazeči,

děkujeme Vám za účast ve výběrovém řízení veřejné zakázky: - „Stavební úpravy vedoucí k zajištění bezbariérovosti základní školy“.

1.etapa projektu: ,,Digitalizujeme“, reg. číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010583.

V příloze Vám zasíláme dokument: Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Děkujeme Vám za účast

Příloha 1x


 

Šablony I. - pro základní školy

Název projektu: Pomáháme žákům i rodině I.

Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005554

Termín realizace: 1.9.2017-31.8.2019

Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení.

- školní asistent, vzdělávání pedagogogů, klub zábavní logiky a deskových her


Mléko do škol

SZIF, EU

Dodavatel: Laktea,  Mlékárna Hlinsko,  Laktea, Bovys (od 1.9.2020) 

Od 1.9.2017 doposud.

Každotýdenní závoz neochuceného mléka v krabičce/ sýru/ jogurtu pro každého žáka 1. a  2.stupně, zdarma.

 


Ovoce a zelenina do škol 

SZIF, EU

Dodavatel: Efes

4x do měsíce dovážka ovoce/ zeleniny pro každého žáka 1. a 2. stupně, zdarma.

http://www.ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx

 


Projekt výzva č. 56: Jazykově - Čtenářské dílny, Studijní pobyt pedagoga v Anglii

Z projektu byly také pořízeny elektronické čtečky knih a zčásti vybavena školní knihovna. 

 

 

Sdílím, sdílíš, sdílíme 

Reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0039  

S rozpočtem 394 880,- Kč 

Zakoupili jsme tablety Apple iPad a proškolili pedagogy.

 

 

Moderní výuka

Reg. č. číslo: CZ.1.07/.1.5.00/34.0637

Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách.  Metodický kurz pro učitele cizích jazyků.


Informace pro uchazeče

 

PŘESTUPY ŽÁKŮ

Kontaktujte nás na e-mailu
nebo na tel.: 603 975 885

 

 

 Školy Bohemia Chrudim

telefon +420 603 975 885

 e-mail  sekretariat@zakladniskola.chrudim.cz

 adresa Palackého třída 47, 537 01 Chrudim