Bohemia - Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o.


Základní škola
Bohemia

Projekty EU

Výběrové řízení 2020

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Vážení uchazeči,

děkujeme Vám za účast ve výběrovém řízení veřejné zakázky: „Vybudování nové učebny (ICT) informačních a komunikačních technologií “ 1.etapa (2.část) projektu: ,,Digitalizujeme“, reg. číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010583.

V příloze Vám zasíláme dokument: Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Děkujeme Vám za účast a vítězného uchazeče žádáme o potvrzení spolupráce.

Příloha 1x

------------------

Název projektu: Digitalizujeme

Etapa projektu: I. etapa  (2. část)

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010583

Název zakázky:

,, Vybudování nové učebny (ICT) informačních a komunikačních technologií “

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 25. 02. 2020 v 13:00 hodin.

Nabídka uchazeče se podává písemně v uzavřené obálce s výzvou. Tato obálka bude zřetelně označena nápisem:

„NEOTEVÍRAT – „Vybudování nové učebny (ICT) informačních a komunikačních technologií “.

Více naleznete v příloze.

Děkujeme a žádáme Vás o potvrzení příchozího emailu.

Přílohy (1): Oznámení výběrového řízení I.etapa – 2.část

 


MŠMT  - Šablony II - pro základní školy

Název projektu: ZŠ Bohemia - Pomáháme žákům i rodině II

Reg. č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014862

Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení

 • Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
 • Zvyšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Název projektu: Digitalizujeme

Etapy projektu: I. etapa - Bezbariérovost školy, II. etapa - Vybavení ICT učebny.

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010583

PROJEKT V REALIZACI - Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

------------------------------------------------------

Vážení,

jako zadavatel si Vás dovolujeme vyzvat k podaní cenové nabídky na akci:

Název projektu: Digitalizujeme

Etapa projektu: I. etapa

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010583

Název zakázky:

„Stavební úpravy vedoucí k zajištění bezbariérovosti základní školy“

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 28. 06. 2019 v 13:00 hodin.

Nabídka uchazeče se podává písemně v uzavřené obálce s výzvou. Tato obálka bude zřetelně označena nápisem:

„NEOTEVÍRAT – „Stavební úpravy vedoucí k zajištění bezbariérovosti školy“

Více naleznete v přílohách.

Přílohy (6):

Oznámení výběrového řízení 1.etapa

Projektová dokumentace

Detail WC

Škola půdorys přízemí

Škola situace

Rozpočet

-------------------

Vážení uchazeči,

děkujeme Vám za účast ve výběrovém řízení veřejné zakázky: - „Stavební úpravy vedoucí k zajištění bezbariérovosti základní školy“.

1.etapa projektu: ,,Digitalizujeme“, reg. číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010583.

V příloze Vám zasíláme dokument: Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Děkujeme Vám za účast

Příloha 1x


 • Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ  -  1.9.2017-31.8.2019
  Pomáháme žákům i rodině
  číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005554
  - školní asistent, vzdělávání pedagogogů, klub zábavní logiky a deskových her
 • Mléko do škol - od 1.9.2017  - Mlékárna Hlinsko
 • Ovoce a zelenina do škol http://www.ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx
 • Projekt výzva č. 56: Jazykově - Čtenářské dílny, Studijní pobyt pedagoga v Anglii
 • Sdílím, sdílíš, sdílíme  – CZ.1.07/1.3.00/51.0039 – s rozpočtem 394 880,- Kč, zakoupili jsme tablety Apple iPad a proškolili pedagogy.
 • Moderní výuka, číslo: CZ.1.07/.1.5.00/34.0637. Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách.  Metodický kurz pro učitele cizích jazyků.Projetky EU

vlajak EU ČÍST VÍCE »


MLÉKO DO ŠKOL

Kontaktujte Nás

Telefon: 469 622 009, 469 630 249
sekretariat@zakladniskola.chrudim.cz

facebook Facebook: Základní škola Bohemia s.r.o.

Youtube YouTube: Základní škola Bohemia s.r.o.

Skype: sportovniskola

Adresa

Adresa školy:
Palackého třída 47
537 01 Chrudim

Podatelna: 7:30 - 13:00 hod.

VÍCE INFORMACÍ »
 

Naši partneři:

        rodina Tetřevova