VIII. A

 

Třídní učitelka Mgr. Dana Poláchová

„Chybovat je lidské.“

 

Ráda učím matematiku a fyziku. Snažím se žáky naučit přemýšlet nad problémy, spolupracovat, hledat chyby a poučit se z nich, dát prostor spolužákům a navzájem si pomáhat. Umět si obhájit svoje řešení a spoléhat se na sebe.  

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity v Ostravě, obor učitelství matematiky a fyziky pro 2. stupeň. Pracovala jsem na vesnických i městských školách, vyzkoušela jsem si i hodně individualizovanou výuku ve školách se smíšenými ročníky. Absolvované kurzy:

– Respektovat a být respektován,

– Kostičkovaný papír v matematice,

– Hejného metoda v matematice,

– Fyzika hrou,

– Fyzikální pokusy v krabici od bot. 

Je nás 16, osm holek a osm kluků. Máme tento školní rok nového spolužáka Marka. Naše třída je plná protikladů, hodně tišší a klidní žáci i hodně aktivní a povídaví. Každý umí lépe něco jiného, dobře se doplňujeme a učíme se toleranci. Jsme veselá parta pohodových a spokojených lidí. Jedno máme společné, rádi sníme. 

 
Školy Bohemia Chrudim

telefon +420 603 975 885

 e-mail  sekretariat@zakladniskola.chrudim.cz

 adresa Palackého třída 47, 537 01 Chrudim