I. A

 

Třídní učitelka Mgr. Marta Ročková

Mým mottem je život :-)

 

Vzdělání – UP Olomouc, Pedagogická fakulta, Učitelství 1. stupeň ZŠ.

Absolvované kurzy:

– Respektovat a být respektován,

– Komunitní kruh,

– Práce s doporučením pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami pro pedagogy,

– Komunikace s rodiči.

Metody výuky – výuka ve skupinách, projektová výuka, výuka dramatem, názorné vyučování, vyučování s pomůckami, práce s textem, diskuse, kritické myšlení.

 

13 žáků 
Školy Bohemia Chrudim

telefon +420 603 975 885

 e-mail  sekretariat@zakladniskola.chrudim.cz

 adresa Palackého třída 47, 537 01 Chrudim