IX. A

 

Informace ke středoškolskému vzdělávání

 

Burza Škol online

 

Třídní učitelka Mgr. Věra Průchová

„K tomu, abychom jasně viděli, často stačí jen změnit úhel pohledu“.

(A. de Saint Exupéry)

 

Svou profesní aprobaci učitelství výchovy ke zdraví – chemie jsem získala na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Časem jsem získala zkušenosti i s výukou přírodopisu a výchovy k občanství. Zajímá mě, z čeho mají děti radost, ale i co je trápí. Děti vnímám jako individuality, ke kterým je třeba hledat cestu. Nemám ráda lež, sobectví a ubližování slabším.

Kurzy, semináře:

– Kurz zdravotníka zotavovacích akcí,

– Kurz počítačové gramotnosti Z a P,

– E-learningové studium kariérového poradenství,

– Kurz pro koordinátory ŠVP,

– Školení metodiků prevence sociálně patologických jevů,

– Seminář ČŠI – Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky – využití uvolněných testových úloh z šetření PISA 2015,

– Burza nápadů učitelů chemie, Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje,

– Dopravní výchova pro 1. stupeň ZŠ,

– Práce s Doporučením pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami,

– Zacházení s chemickými látkami a směsmi ve školách,

– Seminář Komunikace s rodiči, Komunikace s dětmi,

– Odborný seminář prevence sebepoškozování dětí a mládeže II,

– Odborná konference Inovace ve výuce & Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+.

V naší třídě osmáků jsou dvě dívky a sedm chlapců. I my mezi sebou máme své rebely, vůdčí typy, komiky, baviče, drzouny, intelektuály nebo tiché žáky a snílky. Rádi bychom se Vám představili prostřednictvím tří otázek.

1. Životní motto

2. Co nás baví/co máme rádi

3. Jaké jsou naše životní plány

 

Áďa (Adéla J.)

1. Proč to dělat lehce, když to jde složitě.

2. Ráda poslouchám hudbu. Baví mě sport a chemie.

3. Udělat přijímací zkoušky na střední školu.

Eli (Eliška K.)

1. Jdu si za svým snem.

2. Ráda poslouchám hudbu a baví mě malování.

3. Chtěla bych pracovat se zvířaty.

Nik (Nikolas M.)

1. Never give up and choose your destiny.

2. Udělat přijímačky na střední školu, odmaturovat a najít si práci, která mě bude bavit.

3. Hraní počítačových her, jízda na kole, četba a studium.

Dan (Daniel V. K.)

1. Don't part with your illusions. When they are gone you may still exist but you have ceased to live.

2. Miluji politiku, s níž mi pomáhá paní učitelka Průchová v našich skvělých diskuzích o výchově k občanství. Díky skvělým angličtinářům, a především pak obdivuhodné péči paní učitelky Hůrské jsem si zamiloval angličtinu. Stejně tak mám v lásce historii. Nejraději mám moderní dějiny, ale díky práci paní učitelky Boháčové jsou pro mě zajímavé i dějiny starších dat. Dále se věnuji zpěvu a divadelnictví.

3. Vždy je dobré mířit výš, a i proto budu bojovat za své názory a myšlenky, které bych chtěl uplatnit v politice a s ní spojeným bráněním našich zájmů.

Lochy (Kryštof L.)

1. Život je plný náhod.

2. Dostudovat střední školu.

3. Florbal, počítačové hry a rád poslouchám hudbu.

Dave (David K.)

1. Člověk, který nikdy nedělá chyby, je člověk, který nikdy nedělá nic.

2. Dostudovat.

3. Sport.

Rejža (Tomáš R.)

1. Chceš realizovat své sny? Probuď se!

2. Být úspěšný atlet.

3. Sport.

Domča (Dominik S.)

1. Čekej to nejhorší, doufej v to nejlepší.

2. Mým současným cílem je úspěšně udělat přijímačky na SŠ.

3. Baví mě hrát počítačové hry.

Stáňa (Filip S.)

1. Na bolest nemám čas.

2. Freerun.

3. Úspěšný podnikatel s rodinou a splnit si své sny.
Školy Bohemia Chrudim

telefon +420 603 975 885

 e-mail  sekretariat@zakladniskola.chrudim.cz

 adresa Palackého třída 47, 537 01 Chrudim