Bohemia - Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o.


Základní škola
Bohemia

 

pro školní rok 2019/2020:

  • ll.stupeň  7.A
  • ll.stupeň  8.A

Vzdělávání na II. stupni naší školy vychází z rámcově vzdělávacího programu základní vzdělání a tomu odpovídá povinné rozložení vyučovacích hodin do ročníků a jednotlivých týdnů.  V tomto modelu vzdělávání má škola k dispozici 18 výukových hodin týdně zařazených do 6. - 9. třídy. Těmito hodinami se školy mohou odlišovat a profilovat.

Naše škola z těchto 18 hodin posiluje třemi hodinami ČJL, dvěma MAT, čtyřmi přírodovědné vzdělávání, dvě další jsou věnovány společenskovědním předmětům, sedm hodin je pak ponecháno na volitelné předměty, které jsou zařazeny do 7. - 9. ročníku.

Naším cílem je žák připravený ke středoškolskému studiu jako takovému. Posilování a případné upřednostnění technických či jazykových schopností žáka je směrováno právě do těchto volitelných předmětů. Žáci a jejich zákonní zástupci vybírají tyto předměty z nabídky – ČJL, AJ, MAT, informatika, zeměpis, přírodopis, sportovní výchova a v 9. třídě se přidává technické kreslení.

Škola má zažádáno o zřízení Školního klubu. V rámci tohoto klubu zamýšlíme žákům nabídnout Klub matematické logiky a deskových her, Klub programování, Klub žurnalistiky a Klub fyzikálněchemických pokusů. Klub matematické logiky a deskových her již funguje v letošním školním roce jako aktivita projektů EU.

Praktické dovednosti sportovního charakteru rozvíjí kurzy plánované do jednotlivých ročníků druhého stupně. Zamýšlíme zrealizovat v 6. ročníku kurz sportovně turistický, v 7. lyžařský, v 8. sportovně vodácký (na klidné stojaté vodě) či sportovně cyklistický, v 9. ročníku kulturně poznávací. I zde je prostor pro podporu zájmů dané třídy.

Anglický jazyk je pro všechny žáky povinný, druhý vyučovaný jazyk bude vyučovaný od 7. třídy. V současné chvíli máme plánovanou na základě zkušeností na střední škole výuku německého jazyka, ale vzhledem k vývoji společenské situace budou žáci volit mezi německým a ruským jazykem, v jedné třídě bude vyučován jen NJ nebo RJ.

V rámci tělesné výchovy budou třídy spojovány tak, aby se počet žáků ve skupině pohyboval mezi 20 a 25. Naplnění požadavků ŠVP vyžaduje daný počet hráčů, prohlubování komunikačních a sociálních kompetencí, což malý počet žáků ve skupině znemožňuje.

Fond učebnic – Děj, Ma, Čj, Ze, VO, Př, Fy.

Spojování v rámci hudební a výtvarné výchovy bude řešeno pro třídy s počtem žáků 10 a méně.

školní rok 2018/2019  7.A : 2 cizí jazyky: anglický a ruský.

Návštěva školy a konzultace prospěchu žáka je možná kdykoli. Objednávky na e-mailu u Mgr. Věry Průchové.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Projetky EU

vlajak EU ČÍST VÍCE »


MLÉKO DO ŠKOL

Kontaktujte Nás

Telefon: 469 622 009, 469 630 249
sekretariat@zakladniskola.chrudim.cz

facebook Facebook: Základní škola Bohemia s.r.o.

Youtube YouTube: Základní škola Bohemia s.r.o.

Skype: sportovniskola

Adresa

Adresa školy:
Palackého třída 47
537 01 Chrudim

Podatelna: 7:30 - 13:00 hod.

VÍCE INFORMACÍ »
 

Naši partneři:

        rodina Tetřevova