II. stupeň info

 

Vzdělávání II. stupeň

 

Vzdělávání na II. stupni naší školy vychází z rámcově vzdělávacího programu základního vzdělání a tomu odpovídá povinné rozložení vyučovacích hodin do ročníků a jednotlivých týdnů.  V tomto modelu vzdělávání má škola k dispozici 18 výukových hodin týdně zařazených do 6. – 9. třídy. Těmito hodinami se školy mohou odlišovat a profilovat.

Naše škola z těchto 18 hodin posiluje třemi hodinami ČJL, dvěma MAT, čtyřmi přírodovědné vzdělávání, dvě další jsou věnovány společenskovědním předmětům, sedm hodin je pak ponecháno na volitelné předměty, které jsou zařazeny do 7. – 9. ročníku.

Naším cílem je žák připravený ke středoškolskému studiu jako takovému. Posilování a případné upřednostnění technických či jazykových schopností žáka je směřováno právě do těchto volitelných předmětů. Žáci a jejich zákonní zástupci vybírají tyto předměty z nabídky – ČJL, AJ, MAT, informatika, zeměpis, přírodopis, sportovní výchova. V 9. třídě se přidává technické kreslení.

Škola má povolený Školní klub. V rámci tohoto klubu zamýšlíme žákům nabídnout Klub matematické logiky a deskových her, Klub programování, Klub žurnalistiky a Klub fyzikálně chemických pokusů. Klub matematické logiky a deskových her již funguje v letošním školním roce jako aktivita projektů EU.

Praktické dovednosti sportovního charakteru rozvíjí kurzy plánované do jednotlivých ročníků druhého stupně. V 6. ročníku zamýšlíme realizovat kurz sportovně turistický, v 7. ročníku lyžařský, v 8. ročníku sportovně vodácký (na klidné stojaté vodě) či sportovně cyklistický, v 9. ročníku kulturně poznávací. I zde je prostor pro podporu zájmů dané třídy.

Anglický jazyk je pro všechny žáky povinný, druhý zvolený jazyk bude vyučován od 7. třídy.

Na základě zkušeností na střední škole máme v současné době plánovanou výuku německého jazyka, ale vzhledem k vývoji společenské situace budou žáci volit mezi německým a ruským jazykem. V jedné třídě bude vyučován jen NJ, nebo RJ.

V rámci tělesné výchovy budou třídy spojovány tak, aby se počet žáků ve skupině pohyboval mezi 20 a 25. Naplnění požadavků ŠVP vyžaduje daný počet hráčů kvůli prohlubování komunikačních a sociálních kompetencí, což malý počet žáků ve skupině znemožňuje.

  • Fond učebnic k zapůjčení pro předměty DĚJ, MAT, ČJL, ZE, VO, PŘ, FY.
  • Spojování v rámci hudební a výtvarné výchovy bude řešeno pro třídy s počtem žáků 10 a méně.
  • Ve školním roce 2021/2022 7.A - 2 cizí jazyky: anglický a ruský, 8. A – 2 cizí jazyky: anglický a německý, 9. A – 2 cizí jazyky: anglický a ruský.

 

Časové rozvržení hodin ZŠ

Dopolední výuka

1 hod.    8:00 – 8:45

2 hod.    8:55 – 9:40

3 hod.    9:55 – 10:40

4 hod     10:50 – 11:35

5 hod.    11:45 – 12:30

Odpolední výuka

6 hod.    12:25 – 13:10

7 hod.    13:20 – 14:05

8 hod.    14:15 – 15:00

 

Návštěva školy a konzultace prospěchu žáka je možná kdykoli. Objednávky na tel.: 603 975 885 nebo na e-mailu pruchova.vera@bohemia.chrudim.cz.

Těšíme se na Vaši návštěvu.


Informace pro uchazeče

 

PŘESTUPY ŽÁKŮ

Kontaktujte nás na e-mailu
nebo na tel.: 603 975 885

 

 

 Školy Bohemia Chrudim

telefon +420 603 975 885

 e-mail  sekretariat@zakladniskola.chrudim.cz

 adresa Palackého třída 47, 537 01 Chrudim