VI. A

 

Třídní učitelka Mgr. Pavla Hůrská

 

vyučuje český jazyk a anglický jazyk

„Impossible just means try again“.

 

Vzdělání – Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Učitelství pro 2. Stupeň ZŠ, aprobace: český jazyk a občanská nauka, Státní jazyková zkouška všeobecná z anglického jazyka

Oblíbené metody výuky – metoda kritického myšlení a kritického čtení, diskuze, práce s textem, projektová výuka, učení v životních situacích

Ve svých hodinách se snažím děti naučit něco nového nejen tím, že jim látku vyložím, ale zejména tím, že je nutím přemýšlet (zní to úsměvně, že J). Často se jim do toho nechce, ale už si zvykly. Mám velikou radost, pokud samy přijdou na správný výsledek, a ještě mnohem větší radost, pokud mi dovolí nahlédnout do své duše a řeknou mi, co si skutečně myslí.  K tomu nám v hodinách angličtiny se staršími dětmi pomáhají různé citáty z knih, které mám ráda.  Myslím si, že každý názor je správný, pokud si ho žáci dokážou obhájit a podpořit ho pádnými argumenty. A to oni někdy opravdu umí. Sice jim to stále jde lépe v rodném jazyce než v angličtině (naše vyšší ročníky totiž rády diskutují), ale já nejsem z těch, kdo by se lehce vzdával. Oceňuji každou snahu a zájem a jsem ráda, pokud se nám společnými silami podaří jejich myšlenky zformulovat i do anglických vět.

 

Ve třídě nás je 14 – 7 dívek a stejný počet chlapců. Jsme nový kolektiv a nově již také mazáci z 2. stupně. Pomalu se rozkoukáváme a zkoušíme, jak moc můžeme posouvat mantinely, které nám naši noví učitelé nastavili. Někdy se to neobejde bez pomyslných boulí. 2. stupeň je úplně jiný svět. Hrne se na nás plno informací, ale my výzvy jen vítáme. Ve třídě se snažíme dodržovat motto IT COSTS YOU NOTHING TO BE KIND. Je v angličtině, ale nám to vůbec nevadí, protože naše třídní angličtinu učí. Snažíme se se navzájem tolerovat, být k sobě milí a pomáhat si, protože každý z nás umí něco a může druhým poradit. Určitě to zvládneme a ty následující 4 roky si spolu pořádně užijeme.

 
Školy Bohemia Chrudim

telefon +420 603 975 885

 e-mail  sekretariat@zakladniskola.chrudim.cz

 adresa Palackého třída 47, 537 01 Chrudim