III. A

 

Třídní učitelka Mgr. Veronika Pospíchalová

„Kdo chce, hledá způsoby. Kdo nechce, hledá důvody“ neboli „Where there's a will, there's a way“.

 

2011 dokončené magisterské studium Speciální pedagogiky-poradenství na UJAK v Praze

2013 doplněné vzdělání pro učitelství (3 semestry v rámci CŽV) Aprobace: Výchova ke zdraví na PedF UK v Praze

Absolvované kurzy:

– Dětská jóga,

– Dotykové zařízení ve výuce,

– Hry ve vyučování, a nejen v matematice,

– Pedagogická diagnostika a práce s třídním kolektivem.

 

Ahoj, ve třídě je nás 15. Na kluky a holky nás je do počtu téměř stejně. Naším třídním motivem/logem je totiž puzzle. Hezky k sobě zapadáme, i když jsme každý originál. Někdo lépe čte, někdo píše, někdo je výjimečný počtář. Jiný ovládá znalosti z přírody a vždy se od sebe něco nového naučíme. Taky máme hlavičky plné nápadů a šikovné ruce. Naše výrobky krásně zdobí třídu a je až škoda je vyměnit za nové. 

Učí nás Mgr. Veronika Pospíchalová a má k sobě "pravou ruku" paní asistentku Marii Dostálovou. Díky ní jsou naše hudební výchovy zábavné a velmi profesionální. Už víš, že tam jsou 2 dospěláci, kteří mají větší možnost individuálního přístupu, rádi poradí, pomohou, vyslechnou a motivují při práci. A že je první třída dřina. Tolik nového a nevyzkoušeného. 

Asi správně chápeš, že u nás panuje pohoda. Nemáme rádi lež, podvádění a nespravedlnost. Dbáme na pravidla třídy a chováme se k sobě hezky. Máme rádi výlety a akce mimo třídu.
Školy Bohemia Chrudim

telefon +420 603 975 885

 e-mail  sekretariat@zakladniskola.chrudim.cz

 adresa Palackého třída 47, 537 01 Chrudim