Bohemia - Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o.


Základní škola
Bohemia

CIZÍ JAZYK

Více informací u vyučujícího anglického jazyka.

Anglitična od 1. třídy

  • používáme učebnice od nakladatelství Cambridge Kid´s Box 2nd edition - 1.stupeň
  • 2.stupeň učebnice Cambridge - Project
  • interaktivní styl výuky
  • práce s interaktivní tabulí
  • skupinové práce


CLIL

Od 1.9.2016 začínáme s metodou CLIL v 5.A

  • Obsahově a jazykově integrované učení, které patří k významným kurikulárním trendům současného evropského školství, a je jednou z možných strategií dvojjazyčného vzdělávání.
  • CLIL plně integruje výuku učiva jak daného předmětu, tak i cizího jazyka. CLIL má výrazný interdisciplinární charakter, kdy dochází k propojení jazykové výuky a vyučovaného předmětu. Jazyk je prostředkem pro výuku vzdělávacího obsahu, a ten se naopak stává zdrojem pro výuku jazyků. Názornou ukázkou výuky CLIL v České republice může být integrace angličtiny a ICT, kde ICT je prostředkem k výuce jazyka, přičemž se žák neustále učí používat nově nabyté vědomosti ve fungování ICT.

  • Mezi nesporné výhody CLIL patří přirozené prostředí pro výuku a rozvoj cizího jazyka. Žáci použijí cizí jazyk v naprosto přirozeném prostředí, a ne v uměle vykonstruovaných situacích tak, jak se děje v hodinách cizího jazyka. Jsou lépe motivováni a jsou zároveň účastni bezprostředního použití jazyka. Hodina jednoho nejazykového předmětu umožní tak nenásilné osvojování si cizího jazyka.

  • Více na http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/2965/vyuka-metodou-clil.html/

 

Anglické edukativní představení Dr.Klutz  VIDEO ZDE

Angličtina 1.A VIDEO ZDE

Angličtina 4.A VIDEO ZDE

Druhý cizí jazyk povinně na druhém stupni.
Projetky EU

vlajak EU ČÍST VÍCE »


MLÉKO DO ŠKOL

Kontaktujte Nás

Telefon: 469 622 009, 469 630 249
sekretariat@zakladniskola.chrudim.cz

facebook Facebook: Základní škola Bohemia s.r.o.

Youtube YouTube: Základní škola Bohemia s.r.o.

Skype: sportovniskola

Adresa

Adresa školy:
Palackého třída 47
537 01 Chrudim

Podatelna: 7:30 - 13:00 hod.

VÍCE INFORMACÍ »
 

Naši partneři:

        rodina Tetřevova