Cizí jazyk

ANGLITIČNA OD 1. TŘÍDY

– 1. stupeň používá učebnici Cambridge Kid´s Box 2nd edition

– 2. stupeň používá učebnice Cambridge – Project

– interaktivní styl výuky

– práce s interaktivní tabulí, iPadem

– skupinová práce

– využití metody CLIL

 

2. CIZÍ JAZYK OD 7. TŘÍDY

– nabízíme německý a ruský jazyk, ve třídě se vyučuje vždy jeden zvolený

– učebnice ruského a německého jazyka od nakladatelství Klett

 

Metoda CLIL

Obsahově a jazykově integrované učení, které patří k významným kurikulárním trendům současného evropského školství, a je jednou z možných strategií dvojjazyčného vzdělávání.

CLIL plně integruje výuku učiva jak daného předmětu, tak i cizího jazyka. CLIL má výrazný interdisciplinární charakter, kdy dochází k propojení jazykové výuky a vyučovaného předmětu. Jazyk je prostředkem pro výuku vzdělávacího obsahu, a ten se naopak stává zdrojem pro výuku jazyků.

Mezi nesporné výhody CLIL patří přirozené prostředí pro výuku a rozvoj cizího jazyka. Žáci použijí cizí jazyk v naprosto přirozeném prostředí, a ne v uměle vykonstruovaných situacích tak, jak se děje v hodinách cizího jazyka. Jsou lépe motivováni a jsou zároveň účastni bezprostředního použití jazyka. Hodina jednoho nejazykového předmětu tak umožní nenásilné osvojování si cizího jazyka.

Více na http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/2965/vyuka-metodou-clil.html/

 


Informace pro uchazeče

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

19. 1. 2022 (ST)

23. 2. 2022 (ST) + zápis nanečisto

Vždy od 15 do 18 hod.

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ŠK. ROKU 2022/2023

4. 4. 2022 od 15 do18 hod.

 

 

 Školy Bohemia Chrudim

telefon +420 603 975 885

 e-mail  sekretariat@zakladniskola.chrudim.cz

 adresa Palackého třída 47, 537 01 Chrudim