IX. A

 

Třídní učitel Mgr. Věra Průchová

„K tomu, abychom jasně viděli, často stačí jen změnit úhel pohledu“.

(A. de Saint Exupéry)

 

Svou profesní aprobaci učitelství výchovy ke zdraví – chemie jsem získala na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Časem jsem získala zkušenosti i s výukou přírodopisu a výchovy k občanství. Zajímá mě, z čeho mají děti radost, ale i co je trápí. Děti vnímám jako individuality, ke kterým je třeba hledat cestu. Nemám ráda lež, sobectví a ubližování slabším.

Kurzy, semináře:

– Kurz zdravotníka zotavovacích akcí,

– Kurz počítačové gramotnosti Z a P,

– E-learningové studium kariérového poradenství,

– Kurz pro koordinátory ŠVP,

– Školení metodiků prevence sociálně patologických jevů,

– Seminář ČŠI – Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů a matematiky – využití uvolněných testových úloh z šetření PISA 2015,

– Burza nápadů učitelů chemie, Bezpečné klima ve školách Pardubického kraje,

– Dopravní výchova pro 1. stupeň ZŠ,

– Práce s Doporučením pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami,

– Zacházení s chemickými látkami a směsmi ve školách,

– Seminář Komunikace s rodiči, Komunikace s dětmi,

– Odborný seminář prevence sebepoškozování dětí a mládeže II,

– Odborná konference Inovace ve výuce & Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+.

 

Třída bohemských deváťáků je nejživější na škole. Děti jsou velmi upovídané a je jich všude plno. Proto bude nejlepší, když následující medailonek ponechám plně v jejich režii a samy řeknou, co mají na srdci. 

 

A tady jsou jejich odpovědi na tyto otázky:

1. Popište sami sebe třemi slovy.

2. Co se vám líbí na Vaší třídě/kolektivu?

3. Jak by měl vypadat Váš ideální den ve škole – jaké předměty z těch, které ve škole máte, byste chtěli mít, o čem byste se rádi učili, co byste rádi dělali?

 

Matěj Ž.

1. Energicky, bystrý, roztržitý.

2. V naší třídě není nuda.

3. Mít maximálně 6 hodin a předměty: TV, PŘ, HV, AJ, SPO,  ČJL

Tereza Ch.

1. Starostlivá, líná, citlivá.

2. Líbí se mi, že je naše učebna velmi prostorná a hned pod střechou – téměř u nebes.

3. Končit po obědě, pracovní činnosti, výtvarná výchova, dějepis, učit se předměty hrou.

Lukáš N.

1. Soutěživý,  neposedný, zapomnětlivý. 

2. Na našem kolektivu se mi líbí to, že umíme spolupracovat.  

3. Mít jen tělocvik. 

Sára D.

1. Jsem ráda s kamarády, jsem rak, jezdím na kole.

2. Naši třídu mám ráda přesně takovou, jaká je, nic bych neměnila.

3. A stejné je to i u předmětů, mám je ráda všechny. 

Kateřina P.

1. Kreativní, líná, trpělivá. 

2. Většina jich je přátelských, ale taky hluční a někdy neukáznění, prostě normální děti.

3. O přestávkách a hodinách by mohl být větší klid. Český jazyk, matematika, německý jazyk, přírodopis, tělesná výchova, výtvarná výchova. Miluji savce, tak bych se nejraději učila hlavně o nich. Ráda bych také více chodila ven a objevovala svět kolem. Ve výtvarné výchově bych ráda více vyráběla a v ostatních předmětech se učila hrou.

Kristýna K.

1. Veselá, vtipná a kamarádská.

2. Že držíme při sobě a rádi si pomáháme.

3. Hodiny by měly vypadat nějak takto: ČJ, AJ, PŘ.

Andrea B.

1. Společenská, spolehlivá a sportovkyně.

2. Líbí se mi, že máme přehled o věcech, které se právě dějí.

3. Měl by vypadat: vstát, jít do školy, převléct se, mít pět až sedm hodin: ČJ, AJ, PŘ, NJ, VV, TV A MAT.

Zuzana M.

1. Přátelská, snaživá a vznětlivá.

2. Jsme k sobě přátelští a vždy připraveni si navzájem pomoct.

3. Lehčí předměty a pak teprve ty těžší.

Vítek V.

1. Raubíř, společenský a výbušný.

2. Jsou tam fajn lidi.

3. V dějepisu probírat 2. světovou válku.

Oskar W.

1. Milý, raubíř a společenský.

2. ve třídě zažijeme vždy spoustu legrace a máme tu mnoho chytrých hlav.

3. Více tělocviku a méně testů.

Viktorie N.

1. Veselá, přátelská a sportovně nadaná.

2. Baví nás sport a jsme veselí.

3. Jako předměty bych chtěla mít hlavně AJ, VV a TV.

Lucie D.

1. Milá, velitelka a kamarádka.

2. Jsme prostě normální třída. 

3. PŘ, ČJ, PŘ, ČJ, PŘ.

Dominik V.

1. Umíněný, kamarádský, když chci, tak i šikovný.

2. Dobrý kolektiv a fajn spolužáci. 

3. Nejraději mám ČJ, AJ a PŘ. Rád bych se učil o počítačových hrách, o zdokonalení ve florbale a rád bych maloval.
Školy Bohemia Chrudim

telefon +420 603 975 885

 e-mail  sekretariat@zakladniskola.chrudim.cz

 adresa Palackého třída 47, 537 01 Chrudim