Bohemia - Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o.


Základní škola
Bohemia

Naši učitelé

Mgr. Martin Slezáček
Mgr. Martin Slezáček

Ředitel školy. E-mail: slezacek.martin@bohemia.chrudim.cz; reditel@zakladniskola.chrudim.cz. Tel.: 469 630 249

Mgr. Věra Průchová
Mgr. Věra Průchová

*******KOMUNIKACE S RODIČI ******* Třídní učitelka 7.A šk.rok 2018/2019. Metodik primární prevence. Vedoucí ŠD a ŠK. Karlova Univerzita Praha, praxe na zš 15 let. Kurz zdravotníka zotavovacích akcí, kurz počítačové gramotnosti Z a P, E-learningové studium kariérového poradenství, kurz pro koordinátory ŠVP, školení metodiků prevence sociálně patologických jevů. E-mail: pruchova.vera@bohemia.chrudim.cz

Ing. Veronika Nevšímalová
Ing. Veronika Nevšímalová

Zástupce ředitele školy, výchovný poradce. Tel.: 469 630 249 E-mail: nevsimalova.veronika@bohemia.chrudim.cz

Ing. Tereza Kropáčková
Ing. Tereza Kropáčková

Kancelář/jednatelka/vedoucí ŠJ. E-mail: sekretariat@zakladniskola.chrudim.cz, kropackova.tereza@bohemia.chrudim.cz. Tel.: 469 622 009

Mgr. Vladimíra Kellerová
Mgr. Vladimíra Kellerová

Vyučující fyziky (II.stupeň). E-mail: kellerova.vladimira@bohemia.chrudim.cz

Mgr. Dita Váňová
Mgr. Dita Váňová

Třídní učitelka 4.A 2018/2019. Vyučující VV v 6. a 7.A. E-mail: vanova.dita@bohemia.chrudim.cz

Mgr. Marta Ročková
Mgr. Marta Ročková

Třídní učitelka 3.A 2018/2019. Vyučující PČ v 6. a 7.A. E-mail: rockova.marta@bohemia.chrudim.cz

Mgr. Markéta Valentová
Mgr. Markéta Valentová

Vyučující informatiky(I. a II.stupeň) a matematiky v 6.A, 7.A (II.stupeň). E-mail: valentova.marketa@bohemia.chrudim.cz

Mgr. Taťána Krčálová
Mgr. Taťána Krčálová

Třídní učitelka 1.A 2018/2019/ vyučující ČJ a HV (II.stupeň). E-mail: krcalova.tatana@bohemia.chrudim.cz PF ZČU Plzeň, Univerzita Pardubice, Univerzita Palackého Olomouc.

Mgr. Iva Němcová
Mgr. Iva Němcová

Třídní učitelka 2.A. E-mail: nemcova.iva@bohemia.chrudim.cz

Mgr. Kateřina Pacindová
Mgr. Kateřina Pacindová

Třídní učitelka: 6.A 2018/2019 Vyučující anglického jazyka ve všech třídách. Univerzita Pardubice, učitelství pro základní školy, učitelství anglického jazyka. Školení OXFORD UNIVERSITY PRESS, Teaching English, pro všechny stupně. Certfikát: Metoda Clil a práce s učební sadou Labyrinth. E-mail: vokalova.katerina@bohemia.chrudim.cz

Mgr. Jiří Leden
Mgr. Jiří Leden

Třídní učitel 5.A. Vyučující tělesné výchovy v 1.A, 2.A, 6.A, 7.A 2018/2019. PedF Univerzity Hradec Králové, praxe 16 let. E-mail: leden.jiri@bohemia.chrudim.cz

Martin Kosař
Martin Kosař

Pedagog volného času - ŠD, školní asistent. Sportovec, fotbalista. Základní škola a Střední škola Bohemia s.r.o. - Pedagogické lyceum.

Mgr. Jitka Boháčová
Mgr. Jitka Boháčová

Vyučující Dějepisu 6.A, 7.A a Ruského jazyka 7.A (II.stupeň). E-mail: bohacova.jitka@bohemia.chrudim.cz

Mgr. Irena Jánská
Mgr. Irena Jánská

Vyučující Zeměpisu v 6.A, 7.A (II.stupeň). E-mail: janska.irena@bohemia.chrudim.cz

Mgr. Jana Machová
Mgr. Jana Machová

Vyučující ČJ 6.A (II.stupeň). E-mail: machova.jana@bohemia.chrudim.cz

Jitka Vávrová
Jitka Vávrová

Asistentka pedagoga. E-mail: vavrova.jitka@bohemia.chrudim.cz Maturitní zkouška. Kurz osobní asistence, Kurz asistenta pedagoga.Osvědčení: Úvod do speciální pedagogiky, Podpora šitá na míru, Prezentační dovednosti a další.
Projetky EU

vlajak EU ČÍST VÍCE »


MLÉKO DO ŠKOL

Kontaktujte Nás

Telefon: 469 622 009, 469 630 249
sekretariat@zakladniskola.chrudim.cz

facebook Facebook: Základní škola Bohemia s.r.o.

Youtube YouTube: Základní škola Bohemia s.r.o.

Skype: sportovniskola

Adresa

Adresa školy:
Palackého třída 47
537 01 Chrudim

Podatelna: 7:30 - 13:00 hod.

VÍCE INFORMACÍ »
 

Naši partneři:

        rodina Tetřevova