Naši učitelé

 

Mgr. Martin Slezáček

Ředitel školy

Ing. Tereza Kropáčková

Jednatelka, ředitelka společnosti

Mgr. Věra Průchová

Zástupce ředitele, vyučující chemie, třídní učitelka

Ing. Veronika Nevšímalová

Výchovný poradce

 

Kristýna Žigová

Kancelář školy, vedoucí školní jídelny

Mgr. Barbora Andrejová

Asistentka pedagoga

Antolová Dominika

Asistentka pedagoga

Mgr. Jitka Boháčová

Vyučující dějepisu , německého a ruského jazyka

Bc. Lukáš Budínský

Vyučující tělocviku, výtvarné výchovy a pracovních činností

Mgr. Monika Doudová

Vyučující přírodopisu a výchovy ke zdraví

Kateřina Doležalová

Vyučující, třídní učtielka

Mgr. Pavla Hůrská

Vyučující českého a anglického jazyka, třídní učitelka

Mgr. Taťána Krčálová

Vyučující, třídní učitelka

Martin Kosař

Asistent pedagoga, vychovatel

Mgr. Veronika Kelnerová

Vyučující , třídní učitelka

Bc. Martina Korelová

Vyučující matematiky, fyziky

Bc. Tereza Máselníková

Vyučující tělesné výchovy, třídní učitelka

Mgr. Kristýna Opler

Vyučující, třídní učitelka

Mgr. Dominika Podvolecká

Vyučující českého jazyka, výchovy k občanství a zeměpisu

Mgr. Dana Poláchová

Vyučující matematiky, fyziky, třídní učitelka

Mgr. Marta Ročková

Vyučující, třídní učitelka

Jitka Vávrová

Vedoucí školní družiny a školního klubu  asistentka pedagoga

Uliana Vasylyshyn

Vychovatelka ve školní družině, vyučující informatiky

Bc. Radka Volopichová

Asistentka pedagoga, vychovatelka ve školní družině

Dr. Lenka Sokolovská

Školní psycholog

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Informace pro uchazeče

 

PŘESTUPY ŽÁKŮ

Kontaktujte nás na e-mailu
nebo na tel.: 603 975 885

 

 

 Školy Bohemia Chrudim

telefon +420 603 975 885

 e-mail  sekretariat@zakladniskola.chrudim.cz

 adresa Palackého třída 47, 537 01 Chrudim