Školné

 

Od nadcházejícího školního roku 2022/2023 jsme jako škola museli sáhnout k nepopulárnímu kroku – zvýšení školného o 1 500 Kč za školní rok.

Dopis ředitele školy.  9. 3. 2022

 

Pro školní rok 2022/2023

Školné činí 13 500 Kč na školní rok (za 10 měsíců).

Školné se platí se dvou splátkách:

1. pololetí do 30. 6. příslušného roku 6 750 Kč

2. pololetí do 31. 1. příslušného roku 6 750 Kč

 

Nastupující 1. třída hradí 1. pololetí s předstihem ve stanoveném termínu po rozhodnutí o přijetí (duben příslušného roku, po zápise do 1. třídy). Prvňáčci první den školy obdrží zdarma startovací balíček pomůcek, učebnice a sešity potřebné v 1. třídě.

Školné nezahrnuje stravování, družinu a kroužky.

 

Možnosti úhrady: bankovním převodem nebo hotově v kanceláři školy.

Bankovní spojení: FIO BANKA CHRUDIM č.ú.: 2400793045/2010, variabilní symbol: přidělené evidenční číslo žáka.

Podmínky plateb za školné se řídí smlouvou o studiu na soukromé základní škole.

 

Díky našim nabízeným službám bude mít váš školák zajištěnou veškerou potřebnou péči.


Informace pro uchazeče

 

PŘESTUPY ŽÁKŮ

Nestihli jste dny otevřených dveří? Rádi Vám nabídneme individuální dle domluvy.

Kontaktujte nás na e-mailu:
pruchova.vera@bohemia.chrudim.cz 
nebo na tel.: 603 975 885.

 

 

 Školy Bohemia Chrudim

telefon +420 603 975 885

 e-mail  sekretariat@zakladniskola.chrudim.cz

 adresa Palackého třída 47, 537 01 Chrudim