Školné

 

Od nadcházejícího školního roku 2022/2023 jsme jako škola museli sáhnout k nepopulárnímu kroku – zvýšení školného o 1 500 Kč za školní rok.

Dopis ředitele školy.  9. 3. 2022

 

Pro školní rok 2022/2023

Školné činí 13 500 Kč na školní rok (za 10 měsíců).

Školné se platí se dvou splátkách:

1. pololetí do 30. 6. příslušného roku 6 750 Kč

2. pololetí do 31. 1. příslušného roku 6 750 Kč

 

Nastupující 1. třída hradí 1. pololetí s předstihem ve stanoveném termínu po rozhodnutí o přijetí (duben příslušného roku, po zápise do 1. třídy). Prvňáčci první den školy obdrží zdarma startovací balíček pomůcek, učebnice a sešity potřebné v 1. třídě.

Školné nezahrnuje stravování, družinu a kroužky.

 

Možnosti úhrady: bankovním převodem nebo hotově v kanceláři školy.

Bankovní spojení: FIO BANKA CHRUDIM č.ú.: 2400793045/2010, variabilní symbol: přidělené evidenční číslo žáka.

Podmínky plateb za školné se řídí smlouvou o studiu na soukromé základní škole.

 

Díky našim nabízeným službám bude mít váš školák zajištěnou veškerou potřebnou péči.


Informace pro uchazeče

 

PŘESTUPY ŽÁKŮ

Kontaktujte nás na e-mailu
nebo na tel.: 603 975 885

 

 

 Školy Bohemia Chrudim

telefon +420 603 975 885

 e-mail  sekretariat@zakladniskola.chrudim.cz

 adresa Palackého třída 47, 537 01 Chrudim