Školné

 

Školné činí 12 000 Kč na školní rok (za 10 měsíců).

Školné se platí se dvou splátkách:

1. pololetí do 30. 6. příslušného roku 6 000 Kč

2. pololetí do 31. 1. příslušného roku 6 000 Kč

 

Nastupující 1. třída hradí 1. pololetí s předstihem ve stanoveném termínu po rozhodnutí o přijetí (duben příslušného roku, po zápise do 1. třídy). Prvňáčci první den školy obdrží zdarma startovací balíček pomůcek, učebnice a sešity potřebné v 1. třídě.

Školné nezahrnuje stravování, družinu a kroužky.

 

Možnosti úhrady: bankovním převodem nebo hotově v kanceláři školy.

Bankovní spojení: FIO BANKA CHRUDIM č.ú.: 2400793045/2010, variabilní symbol: přidělené evidenční číslo žáka.

Podmínky plateb za školné se řídí smlouvou o studiu na soukromé základní škole.

 

Díky našim nabízeným službám bude mít váš školák zajištěnou veškerou potřebnou péči.


Informace pro uchazeče

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

19. 1. 2022 (ST)

23. 2. 2022 (ST) + zápis nanečisto

Vždy od 15 do 18 hod.

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY ŠK. ROKU 2022/2023

4. 4. 2022 od 15 do 18 hod.

 

 

 Školy Bohemia Chrudim

telefon +420 603 975 885

 e-mail  sekretariat@zakladniskola.chrudim.cz

 adresa Palackého třída 47, 537 01 Chrudim