Bohemia - Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o.


Základní škola
Bohemia

Školné

Školné činí Kč 12.000,-- na školní rok  (za 10 měsíců).

Školné se platí se dvou splátkách:

  • 1. pololetí do 30.6. příslušného roku  Kč 6.000,--
  • 2. pololetí do 31.1. příslušného roku  Kč 6.000,--

Změna výše školného od šk.roku 19/20 - dokument ke stažení / 2. 5. 2019

Nastupující 1.třída, hradí 1.pololetí s předstihem ve stanoveném termínu po rozhodnutí o přijetí (duben - příslušného roku, po zápise do 1.třídy). Prvňáčci první den školy obdrží zdarma startovací balíček pomůcek, učebnice a sešity potřebné v 1.třídě.

 

Školné nezahrnuje stravování a družinu.

 

Možnosti úhrady: bankovním převodem nebo hotově v kanceláři školy.

  • Bankovní spojení: FIO BANKA CHRUDIM č.ú.: 2400793045/2010, variabilní symbol: rodné číslo žáka

Podmínky plateb za školné se řídí smlouvou o studiu na soukromé základní škole.


Díky našim nabízeným službám bude mít Váš školák zajištěnou veškerou potřebnou péči.

 
Projetky EU

vlajak EU ČÍST VÍCE »


MLÉKO DO ŠKOL

Kontaktujte Nás

Telefon: 469 622 009, 469 630 249
sekretariat@zakladniskola.chrudim.cz

facebook Facebook: Základní škola Bohemia s.r.o.

Youtube YouTube: Základní škola Bohemia s.r.o.

Skype: sportovniskola

Adresa

Adresa školy:
Palackého třída 47
537 01 Chrudim

Podatelna: 7:30 - 13:00 hod.

VÍCE INFORMACÍ »
 

Naši partneři:

        rodina Tetřevova