Proč k nám

 

Základní škola začala fungovat od 1. 9. 2011, navazuje na historii prvního soukromého školství v Chrudimi, Hotelová škola Bohemia s.r.o. funguje od roku 1992. V současné době naše základní a střední škola vystupuje pod oficiálním názvem Bohemia – Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o.

 

„Malá škola, velká rodina“

 

Školní vzdělávací program (ŠVP):  ,,ŽIVOT JE POHYB"

I. a II. stupeň ZŠ

 

 

Základní informace

Naše škola má I. i II. stupeň. Žáci mohou využívat školní družinu nebo školní klub. Školní jídelna nabízí výběr ze dvou jídel. Dopoledne vydává zájemcům zdravé svačiny. Během roku pořádáme různé akce pro rodiče jako třeba Vánoční besídka s prodejem výrobků žáků nebo Zahradní slavnost na konci školního roku na naší školní zahradě.

Rodinná atmosféra

V naší škole jsme se rozhodli mít maximálně 16 dětí ve třídě. Chceme zajistit individuální přístup každému dítěti. Zakládáme si na rodinné atmosféře naší školy a aktivně ji budujeme. Všichni učitelé i ostatní zaměstnanci školy děti znají, většinu i jménem. Děti ví, na koho se mohou obrátit. Jsou vedeny k samostatnosti. Plánujeme svoji práci tak, aby se znaly i děti napříč třídami. V 1. a 6. třídě dětem nabízíme adaptační kurz, který intenzivně nastavuje dobré vztahy ve třídě na počátku jejich nové etapy.

Hodnoty školy

Věříme, že talent má každé dítě, a my se ho společně snažíme objevovat a rozvíjet. Vedeme děti k tomu, aby vnímaly své potřeby a učily se jich přijatelným způsobem dosahovat. Naše třídní pravidla formulujeme kladně jako hledání hranic a práv každého z nás. Vzájemné důvěře a spolupráci učíme příkladem pedagogů, skupinovými pracemi ve třídách i celoškolními projekty. Záleží nám na životním prostředí, proto se těmto tématům věnujeme v projektech, třídíme odpad, kompostujeme. 

Vybavení školy

Připravujeme děti na život, ke kterému patří moderní technologie a počítačová gramotnost. Ve výuce používáme iPad pro každého žáka. Třídy máme vybaveny interaktivními tabulemi. Každý žák má svůj školní mail a učí se s ním pracovat. Využíváme Google aplikace, jako jsou Učebna, Meet, Hangouts, Kalendář, Disk a další.

Metody výuky

Naše škola hodnotí práci žáků známkami. V 1. a 2. třídě přidáváme k vysvědčení slovní hodnocení. Používáme moderní přístupy ve výuce, jako jsou práce s chybou, hledání více řešení, objevitelské metody, mezipředmětové vztahy a práce s různými styly učení. Na I. stupni využíváme především učebnice z nakladatelství Nová škola s.r.o. V angličtině od 1. třídy používáme Kid’s Box. Na II. stupni převažují učebnice nakladatelství Fraus, v angličtině Project. Naše škola je certifikována jako Přípravné centrum k jazykovým zkouškám Cambridge English. Umožňujeme žákům dostatek pohybu o přestávkách ve škole, v tělocvičně i na školní zahradě. Na chodbě máme relaxační koutek, v družině horolezeckou stěnu. Odpoledne nabízíme zájmové kroužky.

 

Přečtěte si text NAŠÍ ŠKOLNÍ HYMNY

 

Cesta školou

Rozhodli jsme se na naší škole zahájit projekt s názvem Cesta školou. Dovolte mi prosím, abych Vás s tímto projektem v základních aspektech seznámila. Projekt je rozdělen do čtyř základních okruhů -

– Bezvadné vztahy,

– Bezpečné prostředí,

– Božské tělo,

– Bystrá mysl.

V sekci Bezvadné vztahy se s žáky zabýváme společenským chováním, dále také chováním mezi žáky, učiteli a v neposlední řadě i vztahy mezi žáky, dospělými a okolním sociálním prostředím. Všechny tyto vztahy budou totiž naše žáky doprovázet celý život, ať už v rodině či v budoucím zaměstnání, tak i ve veřejném prostředí.  Zvládnout vše tak, aby se nikdo necítil opuštěný v davu nebo opuštěný davem. Dokázat být součástí lidského společenství a přizpůsobit se kolektivu.

Ve druhém okruhu nazvaném Bezpečné prostředí, které jde ruku v ruce s předchozím okruhem a má s ním mnoho společného, se budeme zaměřovat především na to, jak v rámci odlišných prostředí dokázat vyjít s různými lidmi. Prostředím je samozřejmě v první řadě myšleno prostředí školy a jejího okolí, ale samozřejmě i prostředí, do kterého se žáci běžně mimo školu dostanou. Ať už se jedná o vyřízení občanského průkazu na úřadě, návštěvu lékaře nebo nákup potravin v obchodě.

Následující okruhem je okruh s názvem Božské tělo. Zde neklademe důraz na náboženské či filozofické aspekty. Pod tímto pojmem je skryta jednoduchá, ale nesmírně důležitá součást našich životů. Ano, je to strava a jídlo. Obojí totiž velmi úzce souvisí jak se vztahy, tak s prostředím. Pro každého může být ovšem různě důležitá a na každého strava a její účinky působí jinak. Proto se budeme stravou a jejími vlivy na naše chování a především na naše tělo zabývat.

A nyní se dostáváme k poslední fázi naší Cesty školou. A jde o záležitost, kterou by chtěl disponovat asi každý. Je to Bystrá mysl. Na posledním místě ji nemáme jen tak náhodou. Bystrou mysl je třeba si dlouhodobě pěstovat a udržovat od rána až do večera. Ovšem vede k ní dlouhá a trnitá cesta, a to právě přes předchozí tři body. Pokud tyto body budeme s žáky ovládat a zvládat, bystrá mysl přijde, tak říkajíc, sama. Pro naše mladé žáky je samozřejmě snazší si bystrou mysl pěstovat, nicméně v dlouhodobém životním výhledu se tato schopnost více a více snižuje. A právě na toto se zaměříme.

Budeme se společně všichni snažit a budeme věnovat velké úsilí tomu, jak všechny čtyři prvky udržet v rovnováze tak, aby všechny čtyři sekce tvořily jakési základní pilíře naší školy, našich žáků, našeho vyučování, naší spolupráce, naší komunikace a našich životů.

 

Mgr. Veronika Kelnerová

 

 

 

 

 


Informace pro uchazeče

 

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Školu lze navšítit po předchozí domluvě kdykoli.

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 21/22

od 15–18 hodin

6. 4. 2021 (ÚT)

 Školy Bohemia Chrudim

telefon +420 603 975 885

 e-mail  sekretariat@zakladniskola.chrudim.cz

 adresa Palackého třída 47, 537 01 Chrudim