Proč k nám

 

Základní škola začala fungovat od 1. 9. 2011, navazuje na historii prvního soukromého školství v Chrudimi, Hotelová škola Bohemia s.r.o. funguje od roku 1992. V současné době naše základní a střední škola vystupuje pod oficiálním názvem Bohemia – Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o.

 

„Malá škola, velká rodina“

 

Školní vzdělávací program (ŠVP):  ,,ŽIVOT JE POHYB"

I. a II. stupeň ZŠ

 

 

Základní informace

Naše škola má I. a II. stupeň. Žáci mohou využívat školní družinu nebo školní klub. Školní jídelna nabízí výběr ze dvou jídel. Během roku pořádáme různé akce pro rodiče jako třeba Vánoční besídka s prodejem výrobků žáků nebo Zahradní slavnost na konci školního roku na naší školní zahradě.

Rodinná atmosféra

V naší škole jsme se rozhodli mít maximálně 16 dětí ve třídě. Chceme zajistit individuální přístup každému dítěti. Zakládáme si na rodinné atmosféře naší školy a aktivně ji budujeme. Všichni učitelé i ostatní zaměstnanci školy děti znají, většinu i jménem. Děti ví, na koho se mohou obrátit. Jsou vedeny k samostatnosti. Plánujeme svoji práci tak, aby se znaly i děti napříč třídami. V 1. a 6. třídě dětem nabízíme adaptační kurz, který intenzivně nastavuje dobré vztahy ve třídě na počátku jejich nové etapy.

Hodnoty školy

Věříme, že talent má každé dítě, a my se ho společně snažíme objevovat a rozvíjet. Vedeme děti k tomu, aby vnímaly své potřeby a učily se jich přijatelným způsobem dosahovat. Naše třídní pravidla formulujeme kladně jako hledání hranic a práv každého z nás. Vzájemné důvěře a spolupráci učíme příkladem pedagogů, skupinovými pracemi ve třídách i celoškolními projekty. Záleží nám na životním prostředí, proto se těmto tématům věnujeme v projektech, třídíme odpad, kompostujeme. 

Vybavení školy

Připravujeme děti na život, ke kterému patří moderní technologie a počítačová gramotnost. Ve výuce používáme iPad pro každého žáka. Třídy máme vybaveny interaktivními tabulemi. Každý žák má svůj školní mail a učí se s ním pracovat. Využíváme Google aplikace, jako jsou Učebna, Meet, Hangouts, Kalendář, Disk a další.

Metody výuky

Naše škola hodnotí práci žáků známkami. V 1. a 2. třídě přidáváme k vysvědčení slovní hodnocení. Používáme moderní přístupy ve výuce, jako jsou práce s chybou, hledání více řešení, objevitelské metody, mezipředmětové vztahy a práce s různými styly učení. Na I. stupni využíváme především učebnice z nakladatelství Nová škola s.r.o. V angličtině od 1. třídy používáme Kid’s Box. Na II. stupni převažují učebnice nakladatelství Fraus, v angličtině Project. Naše škola je certifikována jako Přípravné centrum k jazykovým zkouškám Cambridge English. Umožňujeme žákům dostatek pohybu o přestávkách ve škole, v tělocvičně i na školní zahradě. Na chodbě máme relaxační koutek, v družině horolezeckou stěnu. Odpoledne nabízíme zájmové kroužky.

 

Přečtěte si text NAŠÍ ŠKOLNÍ HYMNY

 

Cesta školou

Rozhodli jsme se na naší škole zahájit projekt s názvem Cesta školou. Dovolte mi prosím, abych Vás s tímto projektem v základních aspektech seznámila. Projekt je rozdělen do čtyř základních okruhů -

– Bezvadné vztahy,

– Bezpečné prostředí,

– Božské tělo,

– Bystrá mysl.

V sekci Bezvadné vztahy se s žáky zabýváme společenským chováním, dále také chováním mezi žáky, učiteli a v neposlední řadě i vztahy mezi žáky, dospělými a okolním sociálním prostředím. Všechny tyto vztahy budou totiž naše žáky doprovázet celý život, ať už v rodině či v budoucím zaměstnání, tak i ve veřejném prostředí.  Zvládnout vše tak, aby se nikdo necítil opuštěný v davu nebo opuštěný davem. Dokázat být součástí lidského společenství a přizpůsobit se kolektivu.

Ve druhém okruhu nazvaném Bezpečné prostředí, které jde ruku v ruce s předchozím okruhem a má s ním mnoho společného, se budeme zaměřovat především na to, jak v rámci odlišných prostředí dokázat vyjít s různými lidmi. Prostředím je samozřejmě v první řadě myšleno prostředí školy a jejího okolí, ale samozřejmě i prostředí, do kterého se žáci běžně mimo školu dostanou. Ať už se jedná o vyřízení občanského průkazu na úřadě, návštěvu lékaře nebo nákup potravin v obchodě.

Následující okruhem je okruh s názvem Božské tělo. Zde neklademe důraz na náboženské či filozofické aspekty. Pod tímto pojmem je skryta jednoduchá, ale nesmírně důležitá součást našich životů. Ano, je to strava a jídlo. Obojí totiž velmi úzce souvisí jak se vztahy, tak s prostředím. Pro každého může být ovšem různě důležitá a na každého strava a její účinky působí jinak. Proto se budeme stravou a jejími vlivy na naše chování a především na naše tělo zabývat.

A nyní se dostáváme k poslední fázi naší Cesty školou. A jde o záležitost, kterou by chtěl disponovat asi každý. Je to Bystrá mysl. Na posledním místě ji nemáme jen tak náhodou. Bystrou mysl je třeba si dlouhodobě pěstovat a udržovat od rána až do večera. Ovšem vede k ní dlouhá a trnitá cesta, a to právě přes předchozí tři body. Pokud tyto body budeme s žáky ovládat a zvládat, bystrá mysl přijde, tak říkajíc, sama. Pro naše mladé žáky je samozřejmě snazší si bystrou mysl pěstovat, nicméně v dlouhodobém životním výhledu se tato schopnost více a více snižuje. A právě na toto se zaměříme.

Budeme se společně všichni snažit a budeme věnovat velké úsilí tomu, jak všechny čtyři prvky udržet v rovnováze tak, aby všechny čtyři sekce tvořily jakési základní pilíře naší školy, našich žáků, našeho vyučování, naší spolupráce, naší komunikace a našich životů.

 

Mgr. Veronika Kelnerová

 

 

 

 

 


Informace pro uchazeče

 

PŘESTUPY ŽÁKŮ

Kontaktujte nás na e-mailu
nebo na tel.: 603 975 885

 

 

 Školy Bohemia Chrudim

telefon +420 603 975 885

 e-mail  sekretariat@zakladniskola.chrudim.cz

 adresa Palackého třída 47, 537 01 Chrudim