Družina / Školní klub

 

Vedoucí ŠD a ŠK: Jitka Vávrová

Vychovatelé ŠD: Jitka Vávrová

Bc. Radka Volopichová

Mgr. Uliana Vasylyshyn

Iva Bartáková

Nela Seidlerová 

 

Dokumenty:

– vnitřní řád školní družiny

– provozní řád školní zahrady

– kritéria pro přijetí 23/24

– přihláška: družina, učebna B1

– zápisový lístek: družina, učebna B1

– výsledky přijatých žáků do školní družiny budou rozeslány emailem a vyvěšeny na nástěnce u družiny nejpozději do tří dnů od zápisu

 

DRUŽINA

– disponuje dvěma odděleními, do kapacity 40 žáků

– pro žáky I. stupně, především 1. – 3. třídy

– provozní doba: ranní družina 6:30 – 7:50 hod., odpolední 11:35 – 16:30 hod.

– možnost dokoupení odpoledních svačinek 15 Kč (7–10 let), 17 Kč (11–14 let), svačiny se podávají ve 14 hod.

– vybavení družiny: odpočinková zóna, hrací zóna, pracovní zóna, tabule, horolezecká stěna, deskové hry, psací a výtvarné potřeby, školní zahrada (pergola, vrbový tunel a iglú, šplhací sestava, kladina, fotbalové branky, venkovní hry)

 

 

Anglická družina

Probíhá 2 x v týdnu - ve středu ráno a ve čtvrtek odpoledne. V této době s dětmi komunikujeme v anglickém jazyce. Aktivity se střídají a snažíme se děti aktivně  zapojovat do komunikace.

Některé děti už mají zkušenosti s angličtinou z mateřské školy. Děti se poslouchají a učí se navzájem, tomu pomáhá i věkově smíšená třída.

Děti mohou během dne komunikovat česky i anglicky, obracet se na vychovatele se svými žádostmi, zážitky, dotazy, povídat si s nimi, čerpat od nich vědomosti i dovednosti, případně jim „jen“ naslouchat.

Úkolem naší vychovatelky bude nejen děti hlídat, ale hlavně se s nimi zapojit do hovoru a přimět je ke komunikaci. Vychovatelka s dětmi komunikuje samozřejmě nejen v družině, ale i během procházky v přírodě a při nejrůznějších dalších příležitostech. Pro děti se angličtina postupně stává přirozenější součástí jejich životů. Zvykají si na prostředek komunikace, osvojují si zvuk cizí řeči, zbavují se strachu z jiného jazyka.

Děti se učí jednat v cizím jazyce, komunikovat v běžných situacích, neučí se jen jazykovým znalostem, které „možná někdy použijí“, ale těm, které použijí reálně a hned. Děti se učí angličtinu nenásilnou a zábavnou formou.

Pomáháme si "řečí těla" a ukazováním na předměty, které neumíme ještě pojmenovat anglicky. 

Hlavně se nebojíme mluvit.

  

Kroužky ve školním roce 2023/2024

Sportovní kroužek není letos realizován z důvodu vytíženosti tělocvičny (rekonstrukce sportovní haly Chrudim).
 

 

PLATBY

450 Kč za měsíc (v ceně jsou kroužky), frekvence plateb – měsíční.

Kroužky jsou v ceně družiny. Žák, který nechodí do družiny a chce navštěvovat vybraný kroužek, může chodit do naplnění kapacity za poplatek 1 400 Kč za školní rok.

Způsob platby: hotově v kanceláři školy nebo bankovním převodem č. ú:  2400793045/2010, v. s. přidělené evidenční číslo žáka.


ŠKOLNÍ KLUB

– disponujeme školním klubem (pro žáky 4. a 5. tříd a 2. stupně)

– minimální počet pro otevření je 10 přihlášených

– provozní doba: odpoledne

 

 

Kroužky ve školním roce 2023/2024

Orientální tance

Kroužek probíhá každý čtvrtek od 13:00 do 14:00 hodin s Mgr. Annou Blažkovou v učebně B8, vhodný pro děti 4. - 6.třídy.

Kč 1 400 Kč

 

PLATBY

350 Kč za měsíc (včetně jednoho kroužku ŠK), frekvence plateb – měsíční.

1 400 Kč za kroužek školního klubu za rok (pro žáka, který nenavštěvuje školní klub).

 

Způsob platby: hotově v kanceláři školy nebo bankovním převodem č. ú.:  2400793045/2010, v. s. přidělené evidenční číslo žáka.

 

 

 

 

 


Informace pro uchazeče

 

PŘESTUPY ŽÁKŮ

Kontaktujte nás na e-mailu
nebo na tel.: 603 975 885

 

 

 Školy Bohemia Chrudim

telefon +420 603 975 885

 e-mail  zakladniskola@bohemia.chrudim.cz

 adresa Palackého třída 47, 537 01 Chrudim