Bohemia - Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o.


Základní škola
Bohemia

Priority školy:

 • maximálně 16 dětí ve třídě

 • rodinná atmosféra

 • individuální přístup

 • klasické hodnocení (známkování)

 • slovní hodnocení jako bonus k vysvědčení v 1. a 2. třídě

 • rozmanité metody práce hledání vlastního řešení, práce s chybou

 • angličtina od 1.třídy - učebnice Cambridge

 • využívání metody CLIL

 • výuka pomocí interaktivních pomůcek

 • žáci pracují s moderními technologiemi - interaktivní tabule, tablety, elektronické čtečky knih, počítač

 • pedagog při hodině využívá interaktivně Apple iPad

 • sport a pohybová výchova

 • vedení dětí k odvaze vyjádřit své potřeby a vymezit si a chránit své hranice

 • pedagogický tým lidí s osobním, taktním a laskavým přístupem k dětem

 • nové formy učení - projekty, projektové dny, práce ve skupině, práce s počítačovou technikou, učíme se v přírodě

 • vztah k přírodě (Den Země, sběr papíru, každoroční návštěva farmy v Lozicích)

 • v 1.třídě probíhá adaptační (seznamovací) kurz

 • výlety, exkurze, pobyty

 • naše škola je certifikována na: Přípravné centrum k jazykovým zkouškám Cambridge English

 • I. a II. stupeň

 

Přijímání žáků na základě dosažení min.hranice stanovených bodů při zápisu.

Přestupy žáků na základě prověření znalostí.

 

 • Školní vzdělávací program (ŠVP):  ,,ŽIVOT JE POHYB"

 
Projetky EU

vlajak EU ČÍST VÍCE »


MLÉKO DO ŠKOL

Kontaktujte Nás

Telefon: 469 622 009, 469 630 249
sekretariat@zakladniskola.chrudim.cz

facebook Facebook: Základní škola Bohemia s.r.o.

Youtube YouTube: Základní škola Bohemia s.r.o.

Skype: sportovniskola

Adresa

Adresa školy:
Palackého třída 47
537 01 Chrudim

Podatelna: 7:30 - 13:00 hod.

VÍCE INFORMACÍ »
 

Naši partneři:

        rodina Tetřevova