Bohemia - Hotelová škola a Střední pedagogická škola a Základní škola s.r.o.


Základní škola
Bohemia

Priority školy

 • malý kolektiv, maximálně 16 dětí ve třídě
 • rodinná atmosféra
 • individuální přístup
 • rodinný přístup zaměstnanců školy
 • propojení vztahů mezi žáky všech tříd
 • klasické hodnocení (známkování)
 • slovní hodnocení jako bonus k vysvědčení v 1. a 2. třídě
 • rozmanité metody práce hledání vlastního řešení, práce s chybou
 • angličtina od 1.třídy (1.stupeň Kid´s Box, 2.stueň Project)
 • využívání metody CLIL
 • výuka pomocí interaktivních pomůcek
 • žáci pracují s moderními technologiemi - interaktivní tabule, tablety, elektronické čtečky knih, počítač
 • pedagog při hodině využívá interaktivně Apple iPad
 • sport a pohybová výchova
 • vedení dětí k odvaze vyjádřit své potřeby a vymezit si a chránit své hranice
 • pedagogický tým lidí s osobním, taktním a laskavým přístupem k dětem
 • vzájemná důvěra, spolupráce
 • nové formy učení - projekty, projektové dny, práce ve skupině, práce s počítačovou technikou, učíme se v přírodě
 • vztah k přírodě (Den Země, sběr papíru, každoroční návštěva farmy v Lozicích)
 • v 1.třídě probíhá adaptační (seznamovací) kurz dle domluvy s rodiči
 • výlety, exkurze, pobyty
 • naše škola je certifikována na: Přípravné centrum k jazykovým zkouškám Cambridge English
 • kvalitní stravování (nepoužíváme polotovary)

 

 • Školní vzdělávací program (ŠVP):  ,,ŽIVOT JE POHYB"
 • I. a II. stupeň zš

NAŠE ŠKOLNÍ HYMNA

Tablet ve výuce - slouží jako interaktivní didaktická pomůcka, seznámení s moderní technikou od 1. třídyProč využívat tablety ve výuce:
1)Tablety nejlépe zprostředkovávají elektronické knihy( lze učinit výuku zajímavou pro více smyslů- lze dělat poznámky, zvýrazňovat text, využívat slovníky, převyšují bežnou knihu  v mnoha ohledech).
2) Třída je na tablety připravena - žáci jsou zvyklí na využívání moderních technologii - chytrých telefonů atd.
3) Tablety vyhovují životnímu stylu žáků.
4) Tablety nabízejí konkurenceschopný a kompatibilní software - například e-learningové aplikace.
5) Tablety integrují poslední technologické trendy - tzv. cloud technologie(společné úložiště dat bez nutnosti mít je uložené nqa vlastním počítači).
 
Projetky EU

vlajak EU ČÍST VÍCE »


MLÉKO DO ŠKOL

Kontaktujte Nás

Telefon: 469 622 009, 469 630 249
sekretariat@zakladniskola.chrudim.cz

facebook Facebook: Základní škola Bohemia s.r.o.

Youtube YouTube: Základní škola Bohemia s.r.o.

Skype: sportovniskola

Adresa

Adresa školy:
Palackého třída 47
537 01 Chrudim

Podatelna: 7:30 - 13:00 hod.

VÍCE INFORMACÍ »
 

Naši partneři:

        rodina Tetřevova